Ny proposition för funktionshinderspolitiken

Vid en pressträff 15 maj presenterade regeringen sin proposition för funktionshinderspolitiken. Regeringen föreslår ett nytt nationellt mål: att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Regeringen föreslår ett nytt nationellt mål: att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Målet ska styra funktionshinderspolitiken och tydliggöra att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är utgångspunkt för propositionen.

Propositionen lyfter särskilt fram principen om universell utformning och omfattar produkter, tjänster, verksamheter, fysisk utformning och information/kommunikation.

Regeringen vill ge SPSM i uppdrag att ”analysera och lämna förslag på stödmaterial för att alla huvudmän, rektorer och förskolechefer ska kunna organisera förskolan och skolan så att alla barn och elever ges möjlighet till hög grad av delaktighet.”

Regeringen vill också ge Statens Skolverk i uppdrag att i samråd med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Myndigheten för delaktighet ta fram en informations- och fortbildningsinsats för berörd personal i gymnasiesärskolan för att förbättra förutsättningarna för övergång från gymnasiesärskola till arbetsliv.

Regeringen föreslår också att en webbaserad utbildning i mänskliga rättigheter med särskild inriktning på personer med funktionsnedsättning bör tas fram och genomföras. Utbildningen ska rikta sig till anställda inom kommun och landsting.

Läs pressmeddelandet från regeringen

Ladda hem propositionen

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)