Inslag om teckenspråkig litteratur i Kulturnytt P1

Idag, onsdag, sänder Kulturnytt i P1 ett inslag om teckenspråkig litteratur. MTM:s produktionschef Richard Stones intervjuas om varför tillgång till teckenspråkig litteratur är begränsad.

Richard Stones menar att en orsak är att det saknas en myndighet som tydligt har ansvaret att producera. Just nu genomför MTM en pilotstudie av hur det kan skapas bättre förutsättningar för att producera och framförallt distribuera teckenspråkig litteratur. Utredningen väntas vara klar inom kort.

– Behovet i sig är stort, och det består. MTMs uppdrag framåt är att så gott det går från MTMs perspektiv att faktiskt uppfylla behovet, så mycket vi bara kan, säger Richard Stones i inslaget.

Idag har MTM inte ett uppdrag att producera teckenspråkig litteratur. Däremot ska MTM främja den litteratur som finns. Det gör vi genom att erbjuda teckenspråkiga titlar i vårt digitala bibliotek, Legimus. Specialpedagogiska skolmyndigheten är den aktör står för den största framtagningen av teckenspråkig litteratur genom egen produktion eller produktionsstöd till andra förslag.

Tillgången till tillgänglig litteratur, nyheter och samhällsinformation är en förutsättning för att alla ska kunna vara delaktiga i samhället och kunna uppfylla sina drömmar. Dessutom har vi en språklag som säger att det allmänna har ett särskilt ansvar att skydda och främja det svenska teckenspråket. Alla människor har rätt att utveckla sitt språk. Därför är det viktigt att tillgången till teckenspråkig litteratur ökar.

Lyssna på inlägget

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)