Ung flicka sitter vid ett bord
Det känns roligt när man har läst en hel bok. Och det är spännande när det kommer nya böcker och man får välja själv, säger Floora.

Lustfylld läsning blir naturlig aktivitet på fritids

Läslust och lättläst hänger ihop. På Rosenvalls fritids i Söderhamn är lättlästa böcker favoriter bland de lässugna barnen. Och det är just läslusten som står i fokus i projektet ”lättläst på fritids”.

Det känns roligt när man har läst en hel bok. Och det är spännande när det kommer nya böcker och man får välja själv, säger Floora som går på Rosenvalls fritids i Söderhamn. Här har lättlästa böcker blivit favoriter för många barn. Läslust, inte prestation, är fokus i projektet ”Lättläst på fritids”.

Redan i kapprummet på fritidshemmet möts vi av en vägg full av teckningar. Färgglada, roliga och dramatiska bilder som inspirerats av böcker som fritidspedagog Sara Lif läst högt för barnen. Varje onsdag turas barnen på Rosenvalls fritids om att delta i läsgruppen ”Lättläst” När vi hälsar på sitter de och ritar koncentrerat. Sara har just läst Kim och Lina räddar Sture av Torsten Bengtsson. Av bilderna som växer fram förstår vi att Sture är en katt som räddats ur ett träd. När Sara läser högt visar hon inga illustrationer, berättar barnen. Efteråt får de istället rita sina egna bilder av berättelsen.

I det soliga grupprummet finns en skön blå hörnsoffa. Ovanför soffan är månadens böcker uppradade, och vid dörren står en boksnurra med lättlästa faktaböcker. När barnen är klara med sina teckningar greppar de en valfri bok för att läsa själv eller bläddra i tillsammans.

Barn som läser böckerLite text och fina bilder

Barnen visar oss några av sina favoriter och förklarar vad som är bra med just de lättlästa böckerna, som är lite tunnare än de bänkböcker barnen har att läsa i skolan:

– Det är lite text på sidorna och fina bilder i färg, säger Flora som gillar hästböcker och bläddrar i Galopp, Saga av Pia Hagmar.

– Jag behöver en sån här bok med bilder, det är roligare, säger Kurt och berättar om Leo och datorspelet av Christina Lindström.

– Det är bra med korta böcker att läsa om man har tråkigt en stund. Den här är kul: titta hur texten åker över sidan, säger Malte. Han och Sixten ylar med varulven i Ett monster på tivoli av Mats Wänblad.

Framförallt läsglädje

Projektet ”Lättläst på fritids” i Söderhamn initierades 2016 av Gunilla Hagman, tidigare skolbibliotekssamordnare i Gävle. Hon såg ett behov av att främja och stimulera de yngre skolbarnens läsning även på fritiden.

Sara Lif som är fritidspedagog på Rosenvalls fritidshem tycker att ”Lättläst på fritids” är ett jättekul sätt att jobba läsfrämjande. Färdiga bokpåsar från biblioteket med tunna böcker gör det enkelt för henne att förbereda läsningen, hitta tema för samtal och förnya bokhyllan. Eftersom fritidspedagogerna även är med i skolan under lektionstid vet de vilka elever som behöver lite extra stöd och uppmuntran kring läsning. Men läsningen på fritids är framförallt en stund för läsglädje och en mer social form av läsning, som också kan leda till samtal kring värdegrundsfrågor.

Sara berättar också att fritisbarnen från årskurs 3 läser högt för varandra.

– Det är så roligt att se hur den ena efter den andra tar mod till sig och vill prova att läsa högt för gruppen, berättar hon.

Samarbete med biblioteket

– Det är lättare att samtala kring boken efteråt med en mindre grupp barn. När vi gör det återkommande märker jag också att det är mer lugn i gruppen under läsningen, säger Katarina Zakrisson, som också arbetar som fritidspedagog.

De äldre barnen fick också låna en lättläst bok var på biblioteket som de skulle läsa tillsammans med ett av de yngre barnen på fritids. Det blev mycket lyckat. Sara Lif tycker att hon efter en tids arbete med ”Lättläst på fritids” ser en skillnad i att barnen väljer böcker med mer omsorg när de emellanåt besöker Söderhamns stadsbibliotek.

På biblioteket finns Petra Zetterlund som är barnbibliotekarie och nyckelperson i arbetet med ”Lättläst på fritids”. Det är hon som vid uppstarten plockade ihop bokpåsar med 25 böcker i varje. Varje bokpåse har ett blandat innehåll av berättelser och faktaböcker. En laminerad affisch med omslagsbilder på alla böckerna följer med bokpåsen. Affischen kan kopieras och användas av barnen på fritids för att tipsa om böcker eller sätta betyg på böckerna. Bokpåsarna cirkulerar nu mellan fritidshemmen. En bokpåse stannar på fritids i 6–8 veckor.

Även taktila böcker

I sommar är det dags för barnbibliotekarien på Söderhamns stadsbibliotek att samla in bokpåsarna för att förnya inne-hållet. I Söderhamn har vissa fritids fått extra böcker på andra språk och särskolan har fått ett mer skräddarsytt urval med bland annat taktila böcker. – För oss på folkbiblioteket är ett sådant här samarbete ett bra sätt att locka barnen till läsning och biblioteksbesök. Det ligger i folkbibliotekets uppdrag att främja barns och ungdomars läsning på fritiden och på det här sättet når vi ut till många barn, säger Petra Zetterlund.

Tips hur du börjar med lättläst på fritids

  • Skapa en speciell plats för läsning
  • Se till att ha fräscha böcker som byts ut ofta
  • Låna gärna böcker så att ni kan byta ut dem
  • Presentera böckerna på ett lockande sätt i hyllan
    Utse läsansvariga i personalgruppen
  • Schemalägg lässtunder i grupp för alla barn med tid för samtal om innehållet
  • Samarbeta med folkbiblioteket
  • Ha alltid en bok med dig på skolgården eller utflykten.

TEXT: SARA LAFOLIE OCH INGRID KÄLLSTRÖM
FOTO: GRAFIKSTUDION

Artikeln är hämtad ur Läsliv nummer 2, 2019. Här kan du beställa eller ladda hem tidningen gratis.

Mer information

 

Projektet ”Lättläst på fritids”

Fritidsverksamheten har ett uppdrag att stödja barns språkutveckling, men sällan finns läsning med bland aktiviteterna. På fritids är barngrupperna stora och barnen är där olika tider varför högläsning med en och samma kapitelbok under en längre period inte fungerar så bra. Gunilla Hagman, som är före detta skolbibliotekssamordnare i Gävle, ville med enkla medel få in läsningen som en naturlig del av fritidsverksamheten. Hon kontaktade därför barnbibliotekarie Petra Zetterlund på Söderhamns stadsbibliotek, samt de rektorer som ansvarar för stadens nätverk för fritidspedagoger.

Med skolledarnas entusiastiska tillrop startade ett pilotprojekt med tre fritids. Det växte snart till projektet ”Lättläst på fritids” som involverade alla fritids i Söderhamn och Söderhamns bibliotek, med ekonomiskt stöd från Kulturrådet för att bland annat köpa in en större mängd lättlästa böcker från olika förlag till fritidshemmen. Man fick också stöd från Nypon förlag som tryckt upp en inspirationsbroschyr om lättläst på fritids.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)