Tre studenter sitter vid ett bord i ett bibliotek. De har böcker framför sig på bordet och en av dem  lyssnar på en talbok i sin telefon. De tittar på varandra och skrattar.
Nytt forskningsprojekt ska leda till mer kunskap om studenters behov av stöd.

Ny kunskapsöversikt om hur studenter lyssningsläser

För att veta mer om hur studenter använder talböcker i studierna på högskola och universitet har MTM påbörjat en kunskapsöversikt på ämnet. Det är ett samarbete med Malmö universitet Artikel 5 av 5 om högskolelitteratur som publicerades i Läsliv nr 2 2022. .

Att känna till studenternas behov av stöd är avgörande för att MTM ska kunna ge rätt vägledning till högskolebibliotekarier. Kunskapsöver­sikten är ett viktigt steg i att öka kunskapen. Projektet började med att man sammanställde redan befintlig forskning och eftersom det är ett sparsamt beforskat område behövde sökningen vara relativt bred.
 
Bibliotekarierna Helen Rasmusson och Jenny Magnusson från Malmö universitetsbibliotek gjorde en systematisk sökning kring den forskning som finns om studenter och lyssningsläsning. De sökte efter artiklar i olika databaser och resultatet blev 750 artiklar. 
 
Eva Wennås Brante, docent i pedagogik vid Malmö Universitet och Lisa Olsson Dahlquist, MTM:s verksamhetsutvecklare för forskningsfrämjande, läste därefter igenom alla artiklars abstract och valde ut de mest relevanta. Ungefär 40 artiklar kommer nu att ligga till grund för kunskapsöversikten. 
 
Den beräknas vara klar i början av 2023 och blir en del i arbetet med att samla och sprida kunskap om att läsa med öronen kring just målgruppen studenter på högskola och universitet. Under 2023 kommer även Anna Lundh, docent vid Bibliotekshögskolan i Borås, att i samverkan med MTM påbörja ett forsknings­projekt om digitalt lyssningsläsande hos studenter med synnedsättning. Syftet är att skapa en ökad förståelse för hur studenter med synnedsättningar i Sverige läser genom att lyssna, för att därigenom kunna skapa bättre möjlig­heter för bibliotek och utbildningsinstitutioner att stötta dessa läsare. 
 
Text: Maria O'Donnell

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)