Bild på affisch, bokmärke och folder

Informationsmaterial för nyanlända om böcker, nyheter och information på lättläst svenska

Asylsökande och nyanlända har stort behov av information som är begriplig och att få tillgång till nyheter och litteratur på det sätt som passar dem.

MTM har tagit fram ett informationsmaterial på lättläst svenska som berättar om vad som finns för vuxna på lättläst svenska, som vi hoppas kan användas både av frivilligorganisationer, skolor och bibliotek i mötet med nyanlända.

Materialet finns på många språk

Det lättlästa informationsmaterialet, en affisch, en folder och ett bokmärke, finns på 13 språk, till exempel arabiska, dari, persiska, somaliska och tigrinja. Du beställer det lättlästa informationsmaterialet, på de språk din verksamhet behöver.

Det är roligt att så många har beställt av informationsmaterialet för nyanlända!

Tyvärr innebär det att några kommer att få vänta lite extra på sin leverans. Vi arbetar på så fort som möjligt och tar beställningarna i den ordning som de kommit in.

Affischer för nyanlända om lättläst

Foldrar för nyanlända om lättläst

Bokmärken för nyanlända om lättläst

Har du frågor eller synpunkter? Vill du berätta för oss hur du har använt materialet i din verksamhet? Hur har ni skyltat? Var har ni satt upp affischen? Vem har använt sig av informationen? Hör gärna av dig till malin.elgborn@mtm.se

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)