Information ska finnas tillgänglig för alla vid samma tidpunkt, utan kostnad och i ett format som var och en kan ta till sig. 

 • 13 september 2016 - Nyheter SDK

  SDK-konferensen 2016

  ”Det bästa som hänt mig” Tillgängliga medier i praktiken Den digitala tekniken har utvecklats snabbt de senaste åren. Detta har skapat nya vägar för många fler att delta i samhället på sina egna villkor. Kanaler som Facebook, SDK-konferensen 2016
 • 25 november 2015 - Nyheter SDK

  Dokumentation från SDK-konferensen 2015

  Nu finns de flesta föredragen att läsa och ladda hem i PDF-format. Dessutom kan vi se och höra alla föreläsare på YouTube. Dokumentation från SDK-konferensen 2015
 • 22 oktober 2015 - Nyheter SDK

  Take Part – Human Perspectives on Inclusive Publishing

  Internationell konferens om den demokratiska rätten till information, 16–18 maj 2016. Konferensens inriktningen är tillgänglighet ur ett brett perspektiv utifrån att demokrati och tillgänglighet är grundförutsättningar för full delaktig i samhället. Take Part – Human Perspectives on Inclusive Publishing