Så kan MTM tillgängliggöra din kulturtidskrift som taltidning

Här kan du läsa om hur kulturtidskrifter kan få sin tidskrift producerad och distribuerad som taltidning av MTM och hur du ansöker om att bli taltidning. Ansökningsperioden för 2024 är stäng. Ansökningsperioden för 2025 öppnar hösten 2024. Reglerna har ändrats sedan 2023. Förändringen är ett pilotprojekt som kommer att pågå i tre år och därefter utvärderas.

Kan din kulturtidskrift bli en taltidning? 

Om du ger ut en kulturtidskrift i Sverige kan du ansöka om att Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) kostnadsfritt ska göra den till en taltidning och distribuera den till de av tidskriftens prenumeranter som möter läshinder.

Vad är en kulturtidskrift? 

Enligt MTM:s definition är en kulturtidskrift en tidskrift som publiceras flera gånger per år och innehåller artiklar som intresserar en bred publik. Innehållet kan vara allt från kulturdebatt i vid mening till analyser och presentationer inom kultur och konst. Den grundläggande principen är att kultur- och samhällsdebatt inte låter sig åtskiljas, utan snarare kan betraktas som tätt sammankopplade. Om din tidskrift är en organisationstidskrift, medlemstidskrift eller liknande måste den både vända sig till och gå att prenumerera på av fler än organisationens medlemmar. Om din tidskrift har ett lokalt fokus måste den ändå ges ut och vara av intresse på nationell nivå.  Vi prioriterar särskilt tidskrifter som riktar sig till personer som har svårt att läsa tryckt text på grund av en funktionsnedsättning eller tidskrifter som riktar sig till barn och unga.  

Sammanfattning

För att bli beviljad att produceras som en taltidning med hjälp av MTM behöver tidskriften: 

  • Innehålla kultur-, och/eller samhällsdebatt
  • Innehålla artiklar som intresserar en bred publik
  • Vara resultatet av ett redaktionellt arbete 
  • Kunna prenumereras på av fler än medlemmar
  • Inte ge ut fler än 50 nummer per år
  • Vara av intresse på nationell nivå

När kan du ansöka? 

Ansökan för 2024 är stängd. Du kan ansöka en gång om året genom att fylla i ett ansökningsformulär enligt instruktioner. Information om ansökningen publiceras på mtm.se i samband med att ansökningsperioden öppnar under hösten.

Ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdag kan inte behandlas. Om din ansökan är ofullständig och inte kompletteras inom angiven tid kan den heller inte behandlas. 

Hur ansöker du? 

Du kan ansöka via en e-tjänst på mtm.se och skicka in din ansökan enligt instruktionerna. Din ansökan ska innehålla alla uppgifter som efterfrågas vid ansökningstillfället. Dessutom kan ytterligare information begäras för att bedöma din ansökan.  
  
Du ska också skicka in: 

  • Utgivningsplan för det aktuella året. 
  • En digital PDF av det senaste numret av tidskriften. 
  • En kontaktperson.  

Hur bedömer vi din ansökan? 

Efter sista ansökningsdatum granskar MTM:s handläggare alla giltiga ansökningar individuellt och i förhållande till övriga ansökningar. Vi fattar beslut utifrån våra riktlinjer. 

Beslutet skickas med e-post till samtliga som sökt. Beslutet om vilka tidskrifter som beviljas publiceras på mtm.se. Förhandsbesked om beslut lämnas inte.

Kan jag överklaga eller ändra om jag får avslag på min ansökan? 

Ja, om du får avslag kan du överklaga beslutet enligt punkt 4.6-4.7 i riktlinjerna för tillgängliggörande av kulturtidskrift som taltidning. Du får även information om hur du överklagar när vi meddelar beslutet till dig. 

Vad betyder det att bli taltidning? 

Om MTM beviljar din ansökan kommer myndigheten att producera och distribuera taltidningen till de prenumeranter som möter läshinder samt erbjuda telefonsupport till läsarna. Vi ansvarar för att personer med olika typer av läsutrustning ska kunna ta del av innehållet. Det kommer inte att kosta tidskriften någonting att bli producerad och distribuerad av MTM. Du kan inte längre söka ekonomiskt bidrag av MTM för att själv producera din tidskrift som taltidning.

Du kan ansöka om att både tryckt och digital tidskrift blir taltidning och du behöver tillhandahålla MTM med en digital PDF enligt våra anvisningar.

Hur görs och läses tidskriften som en taltidning? 

MTM gör om textunderlaget vi får från tidskriften till en tillgänglig taltidning. Det betyder att texten märks upp med information om till exempel rubriker, brödtext och bildtext för att underlätta navigering i texten med hjälpmedel. Många läsare använder både text och ljud när de läser. För att göra det enklare att följa med i texten markeras den mening som läses upp så att ljudet och den skrivna texten följer varandra samtidigt.

Appen Legimus 

Appen Legimus passar den som vill läsa tidningen med öronen och navigera med så kallad Daisy-navigering. I Legimus kommer tidningens text med men inte bilderna. Legimus har en talsyntes som passar särskilt bra för taltidningsläsning. 

Appen Akila 

I Tidningsläsaren Akila ser man både bilder och text från tidningen samtidigt som man kan lyssna. Man navigerar på samma sätt som papperstidningen och kan förstora texten och öka radavståndet. 

Prenumeranter kan sedan lyssna på tidskriftens innehåll med en syntetisk röst och enkelt bläddra mellan olika artiklar och avsnitt i tidskriften. 

Du kan få en uppfattning om hur en taltidning ser ut och testläsa den på MTM:s webbplats (akila.se) eller genom att ladda ner appen Akila via Apple Store eller Google Play. 

Vilka villkor gäller för kulturtidskriften som taltidning? 

MTM:s uppdrag att göra kulturtidskrifter tillgängliga för personer med funktionsnedsättning styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver myndighetens syfte och ramar. Enligt förordningen (2010:769) ska MTM särskilt göra kulturtidskrifter tillgängliga för personer med funktionsnedsättning  
Förordning (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier, (riksdagen.se, öppnas i nytt fönster).

Riktlinjerna för tillgängliggörande av kulturtidskrifter.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)