Händer som håller en bok i biblioteksmiljö
FOTO: Apelöga

Marknadsföring av lättlästa böcker och nyheter

Här finns idéer kring hur biblioteket kan arbeta för att nå nya låntagare med behov av lättlästa texter. Rubrikerna är Marknadsföring, PR-satsningar, Olika aktiviteter, Skyltning och 8 Sidor på biblioteket.

Det är alltid viktigt att nå ut med det du har att erbjuda. Och när det gäller lättläst är det ännu viktigare. Grupperna som behöver lättläst är ofta ovana biblioteksbesökare. Biblioteken i landet gör många bra aktiviteter kring lättläst, men glömmer ofta bort att berätta om dessa. Det är viktigt är att lära känna olika målgrupper för lättläst, för att sedan tänka ut hur man når fram.

Material att beställa och ladda hem

Hur du tänker marknadsföring

• Att prata med alla på en gång och på samma sätt resulterar ofta i att ingen lyssnar. Jobba med olika målgrupper under olika perioder.

• Tillsätt en arbetsgrupp som tar hand om frågorna. Ensam är inte alltid stark.

• Ta hjälp av samarbetspartners.

• Bjud in lärarna till bokpresentationer i skolbiblioteket.

• Ta med lättläst på olika slags bokprat.

• Sammanställ nyhetsbrev kring vad som görs kring lättläst och distribuera dem samverkansgrupper och målgrupper.

• Använd lokalpressen och bjud in dem till de aktiviteter som genomförs för de olika målgrupperna.

Några exempel på bibliotekssatsningar som fått bra PR

• Lässtafetter, lättlästa bokcirklar och Lättlästa bokfestivaler.

• Pris som biblioteket har fått kring lättläst eller tillgänglighet.

• En ny lättläst webbsida.

• Läsfrämjande insats med lättlästa böcker elle nyheter.

• LL-aktivitet för äldre ellerpersoner med funktionsnedsättning.

• Lässamarbeten med häkten och fängelser.

• När biblioteket visar hur nysvenskar har använt biblioteket och tidningen 8 Sidor för att lära sig svenska.

• Biblioteket har arbetat med konferenser och seminarier kring lättläst.

Tips på aktiviteter

• Satsningar på nya målgrupper t ex äldre eller mödrar med invandrarbakgrund.

• Nya sätt att skylta för att locka ovana läsare till lättlästhyllan.

• Skapa möten med exempelvis lokala fotbollsklubbar, fritidsgårdar, filmklubbar och intresseföreningar.

• Bjud in målgruppsförening och låt dem berätta som sin verksamhet

• Se till att synas på oväntade platser, som ungdomsmottagningar, folktandvården, apoteken eller kanske torget i centrum.

• Genomför aktiviteter på olika teman, till exempel Unga läsare, Klassiker och Spänning.

Skyltning

Ett väl skyltat bibliotek underlättar för den som letar efter tillgängliga medier.

Tips kring skyltning

• Tydlig placering av lättlästhyllan, det ska vara enkelt att hitta dit.

• Lättlästmarkering på hyllan i anslutning till de lättlästa böckerna, med enkel genreindelning.

• Placering av tidningen 8 Sidor i anslutning till lättlästhyllan, men helst också vid ungdomshyllan och vid tidningshyllan.

• Lättlästa låneregler och lättläst information om böckerna..

8 Sidor – lätta nyheter på bibliotek

Tidningen 8 Sidor erbjuder samma nyheter som andra tidningar men är lättläst. Nysvenskar, unga läsare, otränade läsare och personer med funktionsnedsättning – 8 Sidor har läsare inom alla målgrupper.

Tips för er som vill använda 8 Sidor

• Tidningen har sin naturliga plats i tidningshyllan bredvid övriga tidningar, men också i LL-hyllan och på barn- och ungdomsavdelningen.

• Kom ihåg webben. Varje vardag finns lättlästa nyheter på 8sidor.se. Perfekt för den som vill öva sin svenska.
Här finns en kort guide till att presentera 8sidor.se (pdf)

• Vill du göra en satsning på nyheter vi ett särskilt tillfälle? Kontakta oss så får du 8 Sidor att dela ut till dina besökare.

Material att beställa eller ladda hem

Material att använda

Affischer och broschyrer
Faktablad
Läsliv och Vi punktskriftsläsare
Tidningen Läsombudet
Nyhetsbrev från Myndigheten

Studiedagar och webbinarier

Studiedagar och konferenser

Följ oss på sociala medier

Facebook
Twitter

Beställ gratis provnummer av den lättlästa nyhetstidningen  8 Sidor

Till 8 Sidor

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)