Kvinna läser högt för man
FOTO: Terése Andersson

Målgrupper för lättlästa nyheter och böcker

Cirka 800 000 personer har en läsförmåga som innebär att de har ett behov av lättillgängliga texter.

Att arbeta med målgrupper

Ni som arbetar på folk- eller skolbibliotek står läsaren närmast och gör ett mycket viktigt jobb med att nå ut till dem som behöver lättläst material eller andra tillgängliga medier. Det finns många olika grupper av läsare och för att nå ut till dem på bästa sätt kan det vara till hjälp att veta så mycket som möjligt om dem man ska prata med.

Naturligtvis kan många läsare som har nytta av lätta texter också ha rätt till talböcker, punktskrift och andra tillgängliga medier. Många lättlästa böcker finns som talböcker. Den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor finns även som taltidning.

Hitta de olika målgrupperna

Första steget är att göra en kartläggning av målgrupperna för lättläst i bibliotekets närområde. Har vi till exempel en stor andel nysvenskar i kommunen? Eller finns det andra grupper som av olika skäl kan behöva lättläst? Det går inte att marknadsföra sig om du inte först lär känna målgrupperna. Var finns de, vilka aktiviteter och intressen har de? Hur når du fram med information till dem? Vilken typ av läsning är de intresserade av? Är frågan om läsning känslig för dem? Hur kommer du i så fall runt det?

Många lärare behöver råd om lättläst och vilket utbud som finns. Har ni en tydlig bild av vilka målgrupper som kan finnas på er skola? Hur arbetar ni för att stödja de som har lässvårigheter eller är ovana läsare?

  • Personer med intellektuell funktionsnedsättning
  • Ovana eller ointresserade läsare
  • Äldre och demenssjuka
  • Barn och unga
  • Personer med svenska som andraspråk
  • Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
  • Personer med dyslexi

Lär känna målgrupperna

Här ser du, något förenklat, de viktigaste och största grupperna som kan ha behov av lättläst. På bibliotekswebben finns mer information om varje specifik målgrupp och konkreta tips för hur man kan nå fram till dem.

Vem ansvarar för målgrupperna?

På biblioteket möter ni dagligen människor som behöver lättläst. För att nå dem är det viktigt att det finns minst en som ansvarar för lättläst. Om ingen har ansvaret vet vi av erfarenhet att det viktiga arbetet kan falla mellan stolarna. På större bibliotek bildar många en arbetsgrupp som har ett gemensamt ansvar. På mindre bibliotek kanske det bara blir en ansvarig och då är det viktigt att informationen når ut till övriga för att arbetet ska fungera i mötet med besökarna. 

På skolan kan det vara bra med en ansvarig som ser till beståndet och informerar personalen om lättläst. Tänk på att språk används inom alla ämnen. Har lärare i biologi, historia och idrott kunskaper om lässvårigheter? Vad kan skolbiblioteket hjälpa dem med?

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)