Upphovsrättslagen

17 § upphovsrättslagen reglerar framställning och användning av tillgängliga medier för personer med funktionsnedsättning som behöver detta för att kunna ta del av verket, det vill säga personer med läsnedsättning.

Tillgängliga medier

Personer eller institutioner som i sin verksamhet behöver framställa exemplar för personer med funktionsnedsättning får göra det på flera sätt: elektronisk text, stor stil, teckenspråk, lättläst text, punktskrift, taktila bilder och ljudupptagningar. Detta kan ske av offentliggjorda litterära, musikaliska och konstnärliga verk, även sådant som bara finns publicerat på webben.

Framställda exemplar får inte spridas i förvärvssyfte och inte heller utanför målgruppen.

För vilka personer får verk tillgängliggöras?

Till personer med funktionsnedsättning som behöver särskilt framställda exemplar för att ta del av verket. Den som framställer exemplar har ett uttalat ansvar för att de inte sprids till andra än dem som är berättigade till det anpassade mediet.

Missbruk

De producerade exemplaren är uteslutande för privat bruk och får inte kopieras eller tillgängliggöras för andra än de som är berättigade enligt undantaget i lagen. MTM accepterar inte någon form av missbruk av vår produktion. Därför finns riktlinjer för att både motverka och beivra otillåten användning av tillgänglighetsanpassade exemplar av litterära verk.

Riktlinje för hantering av missbruk av MTM:s produktioner, (PDF, 229 Kb, öppnas i nytt fönster).

Talböcker

Bibliotek och sådana organisationer som förfogar över verk till förmån för personer med funktionsnedsättning får

  • framställa talböcker av offentliggjorda litterära verk och sprida och överföra dessa till samma målgrupp
  • kopiera framställda talböcker oavsett vem som framställt talboken från början
  • framställa exemplar av verk som sänds ut i radio och TV och film som döva och hörselskadade behöver för att kunna ta del av verken.

Kopia för privat bruk

Personer med funktionsnedsättning har rätt att själva göra en kopia av en lånad talbok för sitt privata bruk. Kopian får inte spridas till andra.

Försäljning till enskilda

Endast det bibliotek som har producerat en talbok har rätt att sälja den till en person med funktionsnedsättning. Bibliotek som köpt kopior av talböcker och bibliotek som laddar ned talböcker får endast låna ut dem.

Ersättning till upphovsmannen ska utgå, enligt avtal mellan MTM och Sveriges Författarförbund, när en person får behålla ett anpassat exemplar.

Om rutiner vid lokala inläsningar

Bibliotek med rätt att producera talböcker ska informera om 17 § i produktionen. I inläsningen läggs en ljudfil i mp3-format direkt efter påannonsen. Använd gärna den fil som MTM har.

Information som skall ligga med på lokala inläsningar

Klicka på ljudfil om 17 § för att lyssna på den, eller högerklicka och välj "Spara mål som..." (eller motsvarande) för att spara filen på din hårddisk.

Anmälan av kontaktuppgifter för behöriga organ

Behöriga organ som uppfyller kraven i 17 a § upphovsrättslagen (1960:729) och som vill att deras kontaktuppgifter ska göras tillgängliga kan lämna uppgifterna till Myndigheten för tillgängliga medier. 

Uppgifterna görs offentligt tillgängliga online genom Europeiska kommissionen. Anmälan görs till registrator@mtm.se och ska innehålla namn, adress, e-post, telefonnummer och hemsida.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)