Om läsnedsättning

En person med en syn- eller läsnedsättning har på grund av en funktionsnedsättning svårt att läsa text. MTM tillgängliggör läsning för personer med läsnedsättning. Det inkluderar talböcker, punktskriftsböcker, e-textböcker, taktila bilderböcker och teckenspråkig litteratur.

De flesta personer med syn- eller läsnedsättning använder talböcker. De som läser punktskrift har även tillgång till punktskriftsböcker. MTM lånar även ut e-textböcker, taktila bilderböcker och teckenspråkig litteratur. Personer med syn- eller läsnedsättning har också möjlighet att läsa taltidningar.

Regleras i lag

Rätten att låna talböcker regleras i upphovsrättslagen. Man lånar via sitt lokala bibliotek. Personer som har en syn- eller läsnedsättning behöver inte visa intyg eller uppge av vilken orsak man har en läsnedsättning.
Läs mer om lagar, avtal och styrdokument

Rätt att använda talböcker

En syn- eller läsnedsättning kan bero på flera saker, där synskada och dyslexi är de vanligaste orsakerna. Men till exempel rörelsehinder, neurologisk funktionsnedsättning eller konvalescens efter sjukdom kan också göra att en person har svårt att läsa. Även den som har en tillfällig syn- eller läsnedsättning får låna talböcker så länge behovet finns. En person med syn- eller läsnedsättning har även rätt att köpa talböcker

Rätt att låna talböcker

En person med en syn- eller läsnedsättning har rätt att låna talböcker. Exempel på funktionsnedsättningar är:

  • läs- och skrivsvårigheter
  • synnedsättning
  • andra fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder och hörselskada
  • intellektuell funktionsnedsättning
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism, adhd.
  • tillfällig läsnedsättning

Intellektuell funktionsnedsättning

Intellektuell funktionsnedsättning innebär svårigheter att till exempel ta emot, bearbeta och förmedla information, vilket betyder att det krävs längre tid att förstå och lära sig saker. Andra begrepp som används är kognitiv funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär bland annat svårigheter med det sociala samspelet. Exempel är autism och adhd. Ibland används begreppet psykisk funktionsnedsättning.

Läsnedsättning på andra språk

Det räknas inte som en syn- eller läsnedsättning att ha svårt att läsa på svenska för att man har ett annat språk än svenska som modersmål. Om man däremot även har svårt att läsa på sitt eget språk är man berättigad till att låna såväl svenska talböcker som talböcker på andra språk.

E-textböcker

Den som har en syn- eller läsnedsättning och vill läsa digital text på dator med hjälp av olika anpassningar kan låna e-textböcker. För dessa böcker gäller samma bestämmelser som för talböcker.

Punktskriftsläsare

Personer som läser punktskrift kan både låna och köpa punktskriftsböcker via legimus.se.

Högskolestuderande

Högskolestuderande med läsnedsättning har rätt att låna sin kurslitteratur i anpassat format via sitt högskole- eller universitetsbibliotek.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)