omslaget på boken Vårt blod, våra ben

Vårt blod våra ben - fundera, diskutera och skriv

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 4
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning
, Diskussion

Ladda ner lektionsmaterialet


Robin och hans pappa bor i ett ensligt hus i skogen. Robin spelar piano och en dag märker hans pappa att Robin spelar en obehaglig melodi. Melodin får hans pappa att vilja göra fasansfulla saker. Sedan blir det bara värre...

Lektionen innehåller frågor att fundera runt eleverna kan diskutera klassvis eller i mindre grupper eller skriva ner sina svar. Det finns också fördjupande funderingsfrågor och en skrivuppgift.

Det här lektionsupplägget är gjort av Emma Frey-Skött. Emma arbetade under många år som grundskollärare. Nu för tiden skriver hon läromedel och lättlästa barn- och ungdomsböcker.