Handledning till Titanic – Katastrofen av Bengt Fredrikson

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 2
Ämne:
, Sva
, Svenska
, Historia
Målgrupp:
, Åk. 4-6
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Skrivövning
, Diskussion
, Eget arbete

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Introduktion av boken, textfrågor, diskussionsfrågor och funderingsfrågor
Bokens lättlästnivå: 3, lätt
Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

”Torsdag den 18 april 1912. Många tusen människor står tysta och väntar vid kajen i New York. För vissa är väntan spännande, för andra är den fruktansvärd. Snart ska de få reda på sanningen. Vilka av deras släktingar och vänner lever, vilka är döda? De överlevande från Titanic är på väg.”

Det är över hundra år sedan det ”osänkbara” fartyget Titanic krockade med ett isberg och sjönk till Atlantens botten på sin första resa. Fartyget hade 2200 passagerare men livbåtarna räckte inte ens till hälften.

I Bengt Fredriksons Titanic – Katastrofen följer vi passagerarna från tredje klass som inte släpptes upp på däck när fartyget sjönk. Den trettonåriga flickan som lämnades på däck av sin mamma som flydde i livbåten. Telegrafisten som desperat sökte hjälp medan fartyget tog in vatten och kaptenen som sjönk med sitt skepp medan Titanics ägare räddade sig själv.

Om handledningen

Till boken finns textfrågor, diskussionsfrågor och funderingsfrågor.