Handledning till Sorg och saknad av Emma Frey-Skøtt

Om lektionen

Ämne:
, Svenska som andra språk
, Svenska
Målgrupp:
, Gymsär/ Anpassad gymnasieskola
, SFI kurs C och D
, svenska som andraspråk inom vuxenutbildning
, Grundsärskola/ Anpassad grundskola
, Särskolan
, Åk. 4-6
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
, Komvux som särskild utbildning/ anpassad utbildning.
, SFI

Ladda ner lektionsmaterialet


Ämne: Svenska, svenska som andraspråk, kreativt skrivande, bild och drama
Målgrupp: Handledningen fungerar för olika åldrar, skolformer och bokcirklar
Uppgifter: Reflektionsfrågor, skrivövningar, dramaövningar och bildövningar
Bokens lättlästnivå: 2 

Om boken

I nio noveller och fyra dikter skriver Emma Frey-Skøtt inkännande om hur det kan kännas att sakna och sörja. Anledningarna till känslorna kan vara många. En förlorad relation. En sjuk anhörig. En saknad ungdomstid. Ett favoritfik som ska stänga. I Frey-Skøtts texter skildras alla sorger lika starkt och med samma varsamhet. Berättelserna i Sorg och saknad kan hjälpa läsaren att känna sig mindre ensam i sina känslor och få dem bekräftade. Det är okej att vara ledsen, att sörja och sakna. Men texterna visar också att det är möjligt att resa sig efter en sorg, och känna värme, tröst och hopp.

Emma Frey-Skøtt har lång erfarenhet av lättläst. Hennes korta kärleks- och skräcknoveller i Hjärtat och Ögat har hyllats av många för att på väldigt få rader förmedla stora känslor. I Sorg och saknad är novellerna lite längre. Lena Sjöbergs dämpade men uttrycksfulla bilder förstärker texternas budskap.

Om handledningen

Handledningen är framtagen av Jenny Friman och Åsa Söderling som arbetar som pedagoger på Kulturcentrum Skåne. Syftet med handledningen är dels att läsarna ska få en djupare förståelse för texterna, dels att inspirera läsarna till eget skapande. Genom att reflektera och på olika sätt arbeta kreativt med texten kan man stimulera ökad läsglädje och läsförståelse. Handledningen innehåller först frågor att samtala om för att introducera boken för deltagarna. Därefter är uppgifterna kopplade till enskilda noveller och dikter och innehåller reflektionsfrågor, skrivövningar, drama- och bildövningar för att skapa många ingångar i läsandet. Uppgifterna kan användas till alla noveller och dikter med lite anpassning. Ni kan välja om ni vill göra uppgifterna muntligt eller skriftligt eller både och.

Anpassa utifrån gruppens behov och önskemål.