Kvinna med hörlurar på bibliotek
Foto: Apelöga

Om talböcker

Talböcker

Varje år gör MTM ungefär 4 000 talböcker.
En talbok är en inläst bok.
Talböcker är för personer med läsnedsättning.
MTM gör talböcker för både barn och vuxna.

Vem får låna talböcker?
Alla som har en läsnedsättning
och behöver få boken anpassad på något vis
får låna talböcker.
Du behöver inte visa upp ett intyg
för att få låna talböcker.

Exempel på läsnedsättning
Det finns olika sorters läsnedsättningar.
Här är några exempel:
•    Synskada
•    Intellektuell funktionsnedsättning
•    Läs- och skrivsvårigheter
•    Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd, autism och afasi
•    Hörselskada (för lästräning)
•    Rörelsehinder
•    Tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada

Du kan lämna förslag på inläsningar
Om du vill att en särskild bok ska bli talbok
kan du lämna förslag på ditt bibliotek.
Tala med personal på biblioteket
så skickar de förslaget vidare till oss på MTM.

Skillnaden på en talbok och en ljudbok
Talböcker och ljudböcker är båda inlästa böcker.
Skillnaden på en talbok och en ljudbok är juridisk.
Det står i § 17 i Upphovsrättslagen vem
som får låna och läsa talböcker.
En talbok är för personer som har en läsnedsättning.

En ljudbok är en kommersiell bok som vem som helst
får låna eller köpa i bokhandeln.

MTM producerar ungefär 4000 talböcker varje år, många på förslag från talboksanvändare. De flesta populära böcker blir talböcker. En talbok är en inläst fullständig version av en utgiven bok. Den görs för personer med syn- eller läsnedsättning av olika slag och MTM gör talböcker för både barn och vuxna.

I MTM:s utbud finns skönlitteratur, facklitteratur och högskolelitteratur. Det finns också lättlästa böcker, böcker för lästräning samt böcker på andra språk än svenska. Alla som har en syn- eller läsnedsättning har rätt att låna talböcker på det lokala biblioteket eller ladda ner dem genom MTM:s digitala bibliotek legimus.se.

Rätt att låna talböcker

En person med en funktionsnedsättning som gör det svårt att läsa har rätt att låna talböcker. Exempel på funktionsnedsättningar är:

  • läs- och skrivsvårigheter, till exempel dyslexi.
  • synnedsättning.
  • andra fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder och hörselskada.
  • intellektuell funktionsnedsättning.
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism och adhd.
  • tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada.

Intellektuell funktionsnedsättning

Intellektuell funktionsnedsättning innebär svårigheter att till exempel ta emot, bearbeta och förmedla information, vilket betyder att det krävs längre tid att förstå och lära sig saker. Andra begrepp som används är kognitiv funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär bland annat svårigheter med det sociala samspelet. Exempel är autism och adhd. Ibland används begreppet psykisk funktionsnedsättning. En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär inte alltid en läsnedsättning.

Inläsningsförslag

Många av de talböcker som MTM producerar är förslag från läsarna och kommer från de lokala biblioteken genom legimus.se. Den normala produktionstiden för en talbok är 2-3 månader, men det kan ta både längre och kortare tid beroende på bokens omfattning, utformning och språk.

Talbok eller ljudbok?

Skillnaden mellan en ljudbok och en talbok är juridisk.

En talbok är avsedd för personer med en funktionsnedsättning som gör det svårt att läsa. Talboken produceras med offentliga medel och i enlighet med §17 upphovsrättslagen. Lagen går i korthet ut på att bibliotek får producera och låna ut en utgiven bok som talbok till personer med funktionsnedsättning utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd. En talboksinläsning måste överensstämma med originalet. Författaren får ett meddelande om att boken kommer att bli talbok.

Ljudboken är, till skillnad från talboken, en helt kommersiell produkt som följer vanliga upphovsrättsliga regler och kan lånas eller köpas av alla.

Varje inläsning ska rapporteras till upphovsrättsorganisationen Alis. Detta gäller även MTM:s produktioner.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)