Ung flicka som känner på taktil bild.
Foto: Sara Mac Key

Taktila bilder och bilderböcker

Taktila bilder och bilderböcker

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM,
ska se till att det finns taktila böcker
för både barn och vuxna.

Därför gör vi egna taktila bilderböcker.
Ibland samarbetar vi också med övriga nordiska bibliotek
när vi gör taktila bilderböcker.

Bibliotek, personer med synnedsättning,
föräldrar eller anhöriga till barn med synnedsättning,
och institutioner som specifikt arbetar
med barn med synnedsättning
kan låna och köpa böckerna av MTM.
Barn med andra funktionsnedsättningar än synskada
kan låna böckerna på biblioteken.

Så här gör vi taktila bilder
För att en bild ska bli tillgänglig
för en person med grav synnedsättning
behöver linjer och ytor vara upphöjda.
Dessa bilder kallas taktila bilder eller reliefbilder.
Ögat uppfattar fler detaljer än vad fingertopparna gör.
Därför ska en taktil bild vara enkel
och utan onödiga detaljer.

I både barnböcker och vuxenböcker
gör vi taktila bilder i något
som kallad svällpappersteknik.
I barnböcker förekommer bilder
som illustrerar något i berättelsen,
till exempel ett djur.

I vuxenböcker gör vi ofta bilder
av sådant som är svårt att beskriva i ord.
Det kan till exempel vara kartor, diagram
eller tekniska beskrivningar.

Taktila bilderböcker
Vi gör ofta en taktil bilderbok
efter en redan tryckt originalbok.
Vi väljer ut några av bokens bilder
och gör dom taktila.
Bilderna får kontrastrika färger
och vi gör dom i olika material.
Materialen väljs ut
för att de ska skapa associationer
till det som vi visar på bilden.
Vi kan till exempel göra en bild av en strand
med hjälp av sandpapper.

Illustrerade punktskriftsböcker för vuxna
har oftast bilder i så kallad svällpappersteknik.

Läs mer om taktila bilder
Läs mer om olika typer av punktskriftsböcker
Läs mer om produktion av punktskriftsböcker

Myndigheten för tillgängliga medier har som uppdrag att främja tillgången till punktskrift med taktila inslag för både barn och vuxna.

Genom egen produktion av taktila bilderböcker garanterar MTM tillgång till olika typer av taktila bilderböcker och samarbetar dessutom med övriga nordiska bibliotek om enstaka produktioner.

Bibliotek, enskilda personer med synnedsättning, föräldrar eller anhöriga till barn med synnedsättning,  och institutioner som specifikt arbetar med barn med synnedsättning kan låna och köpa böckerna via MTM. Barn med andra funktionsnedsättningar än synskada kan låna dem på biblioteken.

Den taktila bilden

För att en bild ska bli tillgänglig för en person med grav synnedsättning krävs att linjer och ytor är upphöjda. Dessa bilder kallas taktila bilder eller reliefbilder.

Ögat uppfattar fler detaljer än vad fingertopparna gör, så en taktil bild ska vara enkel och utan onödiga detaljer. I både barnböcker och vuxenböcker görs taktila bilder i så kallad svällpappersteknik. I barnböcker förekommer bilder som illustrerar något i berättelsen, till exempel ett djur. I vuxenböcker är det ofta bilder som är svåra att beskriva i ord, till exempel kartor, diagram, tekniska beskrivningar eller liknande.

Den taktila bilderboken

En taktil bilderbok har oftast en tryckt originalbok som förlaga. Ett urval av originalbokens bilder finns med i den taktila bilderboken. Bilderna är utformade i kontrastrika färger och olika material. Materialen väljs ut för att skapa associationer till det avbildade. 

Illustrerade punktskriftsböcker för vuxna innehåller främst bilder i så kallad svällpappersteknik.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)