Detaljbild på smart mobiltelefon med logotypen för appen Legimus på skärmen.
Foto: Elliot Elliot.

Våra projekt

MTM utvecklar i samarbete med andra aktörer teknik, service och tillgänglighet i olika projekt.

Aktuella projekt

DAISY Music Braille Project bidrar till att stödja framtida globala behov inom produktionsområdet av punktskriftsnoter.

Projektet ska också möjliggöra via fildelning enligt en standard då det idag är svårt att göra utskrifter på grund av att olika länder använder olika standarder.
Läs mer om projektet

Djupinlärd talsyntes för uppläsning av lång och informationsrik text på svenska

Projektet syftar bland annat till att ta fram lösningar för bättre uttal och förbättrad uppläsning av olika typer av text (löptext, dialog, tabeller och så vidare). Projektet löper över tre år och resultaten blir direkt användbara för alla aktörer som använder talsyntes i produkter och tjänster.
Läs mer om projektet

Subjektiva intryck av lyssningströtthet
hos personer som studerar med hjälp av syntetiskt tal

MTM genomför i samarbete med Tal, Musik och Hörsel på KTH projektet Subjektiva intryck av lyssningströtthet hos personer som studerar med hjälp av syntetiskt tal. Projektet finansieras av Vinnovas satsning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta.
Läs mer om projektet

Avslutade projekt

Våra avslutade projekt

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)