MTM:s råd

MTM:s råd har instiftats av MTM och kompletterar övriga råd med kompetens och medverkan från ytterligare aktörer inom myndighetens verksamhetsområde. Syftet är att föra informella samtal av övergripande och strategisk karaktär med representanter från myndigheter och organisationer som står MTM:s verksamhet nära.

Jan Fager, Tidningsutgivarna 

Hanna Jämtin, Myndigheten för delaktighet 

Jessica Einarsson, Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Christina Jönsson, Adrial Kungliga Biblioteket 

Harriet Kowalski, Språk och folkminnen 

Jenny Nilsson, Svenska Biblioteksföreningen 

Maria Andersson, Författarförbundet 

Andreas Richter, Post- och telestyrelsen 

Mikaela Zabrodsky, Förläggarföreningen 

Lotta Brillioth Biörnstad, Kulturrådet 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)