Tre personer som diskuterar

Samverkan

I MTM:s uppdrag ingår att utveckla och öka tillgången till litteratur och information för personer med funktionsnedsättning. Forskning, utveckling och samverkan med andra aktörer omfattar både tekniska lösningar och insatser för att inspirera till ökad läsning.

En av MTM:s uppgifter är att aktivt bidra till utvecklingen av nya medier och att initiera och ingå i projekt som ökar tillgång till litteratur för personer med läsnedsättning. Forskning och samverkan sker inom ett brett fält där både humaniora och teknik får plats.

MTM har förutom samarbeten i olika former starkt bidragit till den positiva utvecklingen inom talbokstekniken genom Daisy, digitalt audiobaserat informationssystem, som nu är internationellt erkänd standard för talböcker och en svensk uppfinning.

MTM är medlem i de internationella organisationerna IFLA och Daisy Consortium. Dessutom samverkar MTM aktivt med nordiska myndigheter med liknande uppdrag inom verksamhetsområdet att producera och utveckla tjänster för personer med läsnedsättning.

Det nationella samarbetet på regional och lokal nivå är också av största betydelse. På så vis kan MTM fortsätta att utveckla tillgängliga tjänster som våra målgrupper efterfrågar.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)