Produktion av punktskriftsböcker

Produktion av punktskriftsböcker

MTM gör ungefär 600 böcker i punktskrift varje år.
Det är skönlitteratur för vuxna, barn och ungdom
och en del facklitteratur.
Ofta är det punktskriftsläsarna
som föreslår vilka böcker vi ska göra.  
 
Vi gör 600 punktskriftsböcker varje år
MTM har avtal för produktion av punktskriftsböcker
med ett antal leverantörer
för ungefär 600 böcker per år.
 
Vi gör böckerna enligt
Punktskriftsnämndens skrivregler
och rekommendationer.
Detta gäller även illustrationer till reliefbilder.
Alla böcker görs i fullskrift.
Bilderböcker kan göras på olika sätt,
som interfolierade böcker, bredvidböcker,
taktila bilderböcker och böcker med inklistrad text.

Innan boken skickas iväg till leverantören
bestämmer vi hur den skall göras.
Böcker för ovana läsare gör vi
till exempel i glestryck.
Vi bestämmer också vilka bilder
som ska överföras till reliefbild
eller beskrivas.

Det tar i vanliga fall från en vecka till tre månader
att göra en bok i punktskrift.

När böckerna är färdiga för utlåning
Alla böcker som vi har producerat
finns på legimus.se.
Innan boken är färdig kan man som låntagare,
bibliotek eller enskild punktskriftsläsare
ställa sig i kö för att låna boken.

MTM producerar varje år cirka 600 böcker i punktskrift. Det är skönlitteratur för vuxna, barn och ungdom samt en del facklitteratur.

Urval

Många förslag på titlar kommer från punktskriftsläsarna. MTM väljer och fattar beslut om vilka tryckta böcker som ska bli punktskriftsböcker. Besluten om produktion grundar sig på MTM:s riktlinjer för bokurval.

Produktion

MTM upphandlar avtal för produktion av punktskriftsböcker med ett antal leveratörer. Avtalen omfattar cirka 600 titlar per år. Produktionen görs enligt Punktskriftsnämndens skrivregler och rekommendationer. Detta gäller även illustrationer till reliefbilder.

Alla böcker görs i fullskrift. Bilderböcker kan göras på olika sätt, som interfolierade böcker, bredvidböcker, taktila bilderböcker och böcker med inklistrad text.

Innan boken skickas iväg till leverantören bestäms hur den skall göras, till exempel glestryck (för den ovana läsaren), vilka bilder som skall överföras till reliefbild eller beskrivas samt vilket format boken ska ha.

MTM har utvecklat en ny produktionsmetod för punktskriftsböcker som ger en snabbare och mer kostnadseffektiv produktion. Att producera en punktskriftsbok tar mellan en vecka och tre månader.

MTM har utvecklat OpenSource-programmet Dotify Studio. Det är fritt att ladda ner och använda. Notera dock att MTM inte har möjlighet till att bistå med support.
Dotify Studio, 32-bitars version - ladda hem programmet (107 Mb, öppnas i nytt fönster)
Dotify Studio, 64-bitars version - ladda hem programmet (111 Mb, öppnas i nytt fönster)

Producenter av punktskrift

EMB-konsult AB
www.emb-konsult.se
Stig Becker, Åsa Becker
alla@emb-konsult.se
Stavsborgsv. 12
179 97 Färentuna
Tel. 08-560 42 860

Punkt Design AB
www.punktdesignfagersta.se
Mona Forsell
mona@punktdesignfagersta.se
Kristiansbergsvägen 5
737 30 Fagersta
Tel. 0223-424 20 (vxl)

Färdig för utlåning

Alla böcker som produceras presenteras på legimus.se. Innan boken är färdig kan man som låntagare, bibliotek eller enskild punktskriftsläsare ställa sig i kö.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)