Bild på en kvinnliga lärare som hjälper en student med kurslitteratur på bibliotek.
Foto: Apelöga

Kurslitteratur och läromedel

Böcker i skolan och på högskolan

MTM gör talböcker för personer med läsnedsättning
som studerar på högskolan.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM,
har ansvar för talböcker
för de elever som går i grundskolan och gymnasiet
och på yrkesutbildningar.

Högskola och universitet
MTM samarbetar med biblioteken
på universitet och högskolor
så att studenter kan låna sin kurslitteratur
som talbok, e-text eller punktskrift.
Biblioteket registrerar användare för Egen nedladdning
och hjälper till om studenterna behöver hjälp med
att ladda ner sina böcker.

På högskolor och universitet finns det också
samordnare för studenter med funktionsnedsättning
som kan hjälpa till.

Ofta tar det flera veckor att göra en talbok.
Därför är det viktigt
att beställa böckerna i god tid innan kursen börjar.

Här kan du se en film om
hur du kan studera med talböcker.

När du går i skolan eller studerar vidare kan du som har en läsnedsättning få läromedel eller kurslitteratur som talböcker och punktskrift. Ansvaret är uppdelat mellan olika myndigheter och organisationer beroende på vilken typ av utbildning du går. Här kan du se vem du ska vända dig till.

Oavsett vilken utbildning du går kan du låna de böcker som finns i Legimus. Kontakta ditt bibliotek om du behöver hjälp att låna. Du lånar böcker på legimus.se, (öppnas i nytt fönster).

Universitet och högskola

MTM har ett särskilt uppdrag att producera kurslitteratur till högskolestudenter med läsnedsättning. MTM anpassar därför obligatorisk kurslitteratur som talbok, punktskriftsbok samt e-text. Titlarna finns att låna i Legimus. MTM samarbetar med universitets- och högskolebibliotek och det är via biblioteken som studenten får tillgång till MTM:s produkter och tjänster. Biblioteken registrerar studenten i Legimus, ger support och beställer ny kurslitteratur. Talböcker tar tid att producera och för att korta väntetiden för studenter som behöver sin kurslitteratur inläst producerar vi cirka 60 procent av kurslitteraturen med talsyntes. Det motsvarar ungefär 1000 böcker med talsyntes varje år. Talböcker som produceras med talsyntes innehåller utöver ljud även text och eventuella bilder. Produktionstiden är åtta till tolv veckor veckor. Ingen delleverans är möjlig.

Om boken behöver läsas in med mänskligt tal blir produktionstiden längre. Men studenten kan få delleveranser för var femte inläst timme från leverantören innan boken är klar.

Högskolebiblioteket ger förslag på kurslitteratur samt beställer kurslitteratur åt studenten. Högskolan ger även studenterna tillgång till kompendier, artiklar och delar av titlar.

Titlar som redan finns i tillgängligt format, till exempel ljudböcker, kan biblioteket köpa eller låna från ett annat bibliotek. En text som finns digitalt kan bli tillgänglig genom till exempel att använda talsyntes.

Vad anpassar MTM? 

MTM anpassar obligatorisk kurslitteratur som talbok, e-textbok eller punktskrift till studenter på universitet och högskola. För att MTM ska anpassa en titel ska den vara: 

  • Av senaste upplaga 
  • En hel bok med ISBN eller ISSN 
  • Obligatorisk kurslitteratur för en kurs eller program som ger högskolepoäng eller för en av högskolans basårsutbildningar. 

Om studenten har valbar litteratur ska en lärare eller handledare intyga att boken ska användas i sin helhet och därmed ska räknas som obligatorisk. Hör av dig till MTM om du har svårt att bedöma en titel.  MTM anpassar inte titlar som redan finns i tillgängligt format. Hör av dig till MTM om du har svårt att bedöma en titel.  

Punktskrift 

Studenter som läser punktskrift får utökat stöd från MTM. Vi anpassar till exempel kompendier och artiklar till punktskrift eller e-text. Det går även att få bilder i taktilt format om studenten vill det.  Läs mer om punkstskrift.

Frågor och kommentarer

Det är inte alltid självklart hur man ska arbeta med kurslistan eller hur en titel ska bedömas. Läs mer under Vanliga frågor på Legimus.se för mer information (öppnas i nytt fönster). Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor. 

Att läsa talböcker 

Du kan läsa dina lånade talböcker genom ett antal olika läsare. MTM erbjuder en app för Android och IOS-enheter, en webbspelare samt en spelare för PC och Mac-datorer, kallad EasyReader. Vi rekommenderar generellt att man använder spelaren för PC och Mac, då  den har funktionalitet för att till exempel välja hur fotnoter skall läsas med mera. Legimusappen kan dock numer också hoppa över fotnoter. 

Yrkesutbildning 

Skolan har ansvar för att du får de läromedel du behöver. Du kan låna vissa böcker direkt i Legimus. Skolan kan köpa in andra läromedel från kommersiella företag eller från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.  Utbildningsanordnarna kan ansöka om extra statsbidrag till särskilt pedagogiskt stöd från Myndigheten för yrkeshögskolan. Läs mer på myh.se, (öppnas i nytt fönster)

Komvux och SFI 

Skolan har ansvar för att du får de läromedel du behöver. Skolan kan köpa in läromedel från kommersiella företag eller från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Läs mer på specialpedagogiska skolmyndigheten (öppnas i nytt fönster). 

Grundskolor och gymnasium 

Det är skolan som ska förse elever inom grundskola och gymnasium med de tillgängliga läromedel som eleven behöver. Skolan köper tillgängliga läromedel från förlag och producenter. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsnedsättning ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. SPSM har Hitta läromedel, en söktjänst för förlagsutgivna läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang samt tjänsten Fråga en rådgivare där skolpersonal kan kontakta en rådgivare för frågor om specialpedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning. Läs mer på specialpedagogiska skolmyndigheten (öppnas i nytt fönster). 

Folkhögskola

Skolan har ansvar för att du får de läromedel du behöver. Skolan kan köpa in läromedel från kommersiella företag eller vända sig till Folkhögskolornas serviceorganisation för att få en bok inläst.

Elever med synnedsättning som läser på folkhögskola får läromedel anpassade av Synskadades Riksförbund, SRF. 

Studier utomlands 

Studerar du utomlands som utbytesstudent via ett svenskt lärosäte kan du låna och beställa ny kurslitteratur från MTM. Vänd dig till biblioteket på din svenska högskola. Studerar du utomlands i egen regi får du stöd på det utländska lärosätet. 

Privata utbildningar 

Läser du en privat utbildning är det skolan, utbildningsanordnaren, som har ansvar för att du får dina böcker. 

Arbetsmarknadsutbildning 

Arbetsförmedlingen anordnar två typer av utbildningar: arbetsmarknadsutbildningar och förberedande insatser. Utbildningarna upphandlas från privata företag, högskolor eller kommunal vuxenutbildning. Kontakta handläggaren på den lokala arbetsförmedlingen för mer information om anpassade läromedel. Läs mer på arbetsformedlingen.se, (öppnas i nytt fönster). 

Inlästa läromedel

Inläsningstjänst producerar inlästa läromedel för grundskola och gymnasium. Vissa läromedel kan fås inlästa direkt från läromedelsförlagen. Inläsningstjanst.se (öppnas i nytt fönster).

Mer information

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

SPSM är en statlig myndighet som arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. SPSM producerar läromedel inom områden där den kommersiella marknaden inte täcker behoven. Man gör dessutom anpassningar av förlagsutgivna läromedel och stimulerar utvecklingen och utbudet av specialpedagogiska läromedel genom ekonomiska bidrag och konsultativt stöd till förlag. SPSM informerar också om befintliga specialpedagogiska läromedel och material för elever i olika skolformer. Vissa av SPSM:s böcker finns att låna i Legimus.
SPSM har tjänsten Hitta läromedel där man enkelt kan söka fram olika specialpedagogiska läromedel och liknande produkter.
SMPS:s webbsida (öppnas i nytt fönster)
SPSM:s Hitta läromedel (öppnas i nytt fönster)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)