Att skriva lättläst

Om lätta texter

En undersökning från 2013 (PIAAC-studien)
visar att vuxna personer i Sverige
är duktiga på att läsa.
Studien jämför människors läsförmåga i 23 länder,
och då ligger Sverige en bra bit över genomsnittet.

Ändå behöver ungefär 13 procent
av Sveriges vuxna befolkning
texter som är anpassade så att de blir enklare att läsa.

Vem läser lätta texter?
Det finns flera anledningar till
att en person har lässvårigheter.
En funktionsnedsättning eller en sjukdom
kan göra det svårt att läsa.
Ovana läsare och de som har
ett annat modersmål än svenska
kan också behöva enkla texter.

Personer med demens
har också nytta av lättlästa texter.

Vi vet att våra läsare är väldigt olika.
Läsarna är från skolåldern och uppåt
och finns över hela landet.
På skolor, bibliotek, sjukhus, boenden av olika slag,
i hemmen, på arbetsplatser finns det lättlästa texter.

Hur blir en text lättläst?
Vi har många års erfarenhet av att skriva lättläst.
Vi arbetar med innehåll, språk, bild och form.
Några saker är alltid viktiga att tänka på
när vi skriver en lättläst text:

•    Texten ska vara anpassad till vilken typ av läsare det är.
•    Texten ska ha en röd tråd och fånga läsaren direkt.
•    Sammanhanget ska vara tydligt.
     - läsaren ska inte behöva kunna så mycket i förväg.
•    I texten använder vi vardagliga ord och korta rader.
•    Vi formger så att text och bild hänger ihop.


En skönlitterär bok, en tidningsartikel och en informationstext har helt olika syften, och sammanhanget styr naturligtvis språket och framställningen även i en lättläst text. För alla lättlästa texter gäller dock att både innehåll, språk och form bör anpassas för att resultatet ska bli så tillgängligt som möjligt. Om du följer råden nedan skriver du så att alla kan förstå.

Innehåll

 • Skriv till en tydlig mottagare. Vilka förkunskaper och referensramar har din läsare?
 • Använd informativa rubriker och underrubriker som berättar vad texten handlar om.
 • Ha en tydlig struktur. Skriv om ett ämne och följ en röd tråd.
 • Skildra händelseförlopp kronologiskt och presentera inte för många personer i din text.

Språk

 • Skriv konkret, till exempel buss och tåg hellre än kollektivtrafik. Använd enkla och gärna korta ord. Om ett svårare ord behövs bör det förklaras där det förekommer i texten.
 • Använd personliga pronomen som jag, du och hon hellre än man.
 • Använd aktiva satser, till exempel "Skolan anställde två lärare" hellre än "Två lärare anställdes av skolan".
 • Lägg till ett förklarande epitet framför namn eller termer som kan vara svåra. Skriv ”staden Madrid”, ”tidningen Filter” och ”sjukdomen skörbjugg”.
 • Skriv kort, men inte för kort. Väldigt koncentrerade texter kan vara svåra att förstå.
 • Växla mellan korta och lite längre meningar. På så sätt blir det ett bättre flyt i texten.
 • Bindeord som men, därför, alltså förtydligar samband och gör texten lättare att förstå.
 • Undvik inskjutna bisatser. Skriv "Flickan var hungrig, så hon åt en bulle" hellre än "Flickan, som var hungrig, åt en bulle".
 • Undvik metaforer och idiomatiska uttryck. Att något ”går sin gilla gång” eller ”drar ut på tiden” är svårt att tolka för många.
 • Undvik synonymer. Använd samma ord för samma sak.
 • Underlätta läsningen av siffror. Skriv till exempel 1 miljon hellre än 1 000 000 och hälften hellre än 50 %.
 • Undvik negationer – skriv hur det är, inte hur det inte är.

Form och bild

 • Välj ett vanligt typsnitt, till exempel Garamond, Baskerville eller Times. Många läsare föredrar antikva (bokstäver med serifer eller klackar) i löpande text.
 • Välj en större grad (gärna 12 till 14 punkters textstorlek) och ett tilltaget radavstånd (2 till 6 punkter större än normalt).
 • Ha generösa marginaler och få rader text per sida.
 • Ha korta rader. Lättlästa texter sätts ofta med frasanpassat radfall. Det betyder att raden bryts där det är en naturlig paus. Det innebär alltså att högermarginalen alltid är ojämn.
 • Ha blankrad mellan stycken.
 • Undvik att avstava ord.
 • Undvik att lägga färg eller mönster som bakgrund till texten.
 • Välj bilder som stöder och förklarar texten.
Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)