Två unga läsare med hörlurar.
Foto: Apelöga

E-textböcker

E-textböcker

En e-textbok har digitalt lagrad text.
Du läser boken i en dator
tillsammans med anpassningar som talsyntes,
skärmförstoring eller punktskriftsskärm.
Alla som har en läsnedsättning
kan låna e-textböcker på biblioteket.

Om du vill lämna förslag på
att en bok ska göras som e-textbok,
kan du lämna förslaget på ditt bibliotek.
Det tar ungefär 2 månader
att göra en e-textbok.

För att läsa e-textböcker krävs läsprogrammet Textview.
Du kan ladda ner programmet från legimus.se.
Det kostar inget att ladda ner.

Än så änge finns Textview bara för Windows-datorer.

Här kan du ladda ned programmet

En e-textbok innehåller digitalt lagrad text som man läser i en dator tillsammans med anpassningar som talsyntes, skärmförstoring eller punktskriftsskärm.

I nuläget och fram till sommaren 2022 är leveranserna av e-textböcker för programmet Textview ytterst osäkra. Detta medför att väntetiderna för låntagare som måste ha e-textböcker för programmet Textview kan bli långa. Orsaken är att leverantören med kort varsel har tvingats begränsa sin verksamhet, som upphör helt vid årsskiftet.

E-textböcker lånas på bibliotek av alla som har en läsnedsättning. Användare kan lämna förslag på nyproduktion till sitt lokala bibliotek, som i sin tur skickar in förslaget till MTM via legimus.se. Det tar cirka två månader att producera en e-textbok.

För att läsa e-textböcker krävs läsprogrammet Textview. Läsprogrammet finns att ladda ner utan kostnad från legimus.se. För närvarande finns Textview endast för Windows-datorer.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)