Så kravställer du kring digital tillgänglighet som beställare

MTM:s tillgänglighetsexpert Jimmy Freiding ger här några råd om hur du som beställare kan kravställa kring tillgänglighet för dina webbplatser eller appar.

För de medier eller mediehus som har webbutveckling in house är det lättare att säkra att de digitala plattformarna för nyhetsrapportering görs mer tillgängliga.

Men för en medieaktör som däremot köper in tjänster för digital utveckling kan det vara svårare att ha kontroll över tillgängligheten.

När du köper in digital utveckling, tänk på följande:

Hänvisa till WCAG 2.1.-riktlinjerna

På webbriktlinjer.se finns de riktlinjer som fungerar som en utgångspunkt för alla de offentliga aktörer som har ansvar för att följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Dessa riktlinjer är utmärkta att peka på även för en aktör inom privat sektor som vill nå upp till en viss nivå av tillgänglighet.
Genom att ha med tillgänglighetskraven redan vid offertförfrågan kan man hänvisa till dessa om leverantören inte levererar en tillgänglig webbplats.
Läs gärna Per Axboms guide till WCAG:
Digital Tillgänglighet - Introduktion till WCAG

Övervaka leverantörens arbete

Det absolut bästa är att göra användartester med användare som har funktionsnedsättningar.
Sätt undan pengar i budgeten för en tillgänglighetsgranskning av en extern oberoende part.
Tänk på att det i slutändan är ni som ansvarar för att webbplatsen är tillgänglig.

Granska arbetet

Lägg till vitesklausuler i avtalet som aktiveras om leverantören inte levererar det som överenskommits eller inte levererar i tid. Det kan t.ex. röra sig om att för varje vecka som överstiger avtalat slutdatum ska leverantören betala en viss summa till beställaren.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)