Så skriver du lättläst för webben

Idag förmedlas ofta samhällsinformation på webben. I första hand är det de mest besökta sidorna som behöver finnas på lättläst, alltså de sidor som ger svar på frågor som dina besökare oftast ställer.

Börja med att kartlägga målgrupperna som besöker webbplatsen och deras behov. Läs mer om hur du gör på webbplatsen Vägledning för webbutveckling (Myndigheten för digital tillgänglighet, DIGG, öppnas i nytt fönster).

Fundera också över vilken information som vanliga målgrupper för lättläst behöver. Till exempel läsare med intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, dyslexi, afasi, demens och läsare som håller på att lära sig svenska. Har du sidor med information som berör dem specifikt bör sidorna finnas på lättläst.

Andra tips för lättlästa texter på webben:

  • Länka gärna till den lättlästa versionen vid originaltexten eller lägg de båda versionerna i anslutning till varandra.
  • Länka aldrig från lättläst till originaltext.
  • Använd max 55 tecken per rad i lättlästa texter. Kontrollera därför att texter i responsiv design inte har för långa rader.

Här finns några exempel på myndigheter och organisationer som har lättlästa sidor på sina webbplatser.

1177.se, (Öppnas i nytt fönster)

Krisinformation.se, (Öppnas i nytt fönster)

Riksdagen.se, (Öppnas i nytt fönster)

Skolverket.se, (Öppnas i nytt fönster)

Socialstyrelsen.se, (Öppnas i nytt fönster)

Youmo.se, (Öppnas i nytt fönster)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)