Att skriva lättläst

Om lätta texter

En undersökning från 2013 (PIAAC-studien)
visar att vuxna personer i Sverige
är duktiga på att läsa.
Studien jämför människors läsförmåga i 23 länder,
och då ligger Sverige en bra bit över genomsnittet.

Ändå behöver ungefär 13 procent
av Sveriges vuxna befolkning
texter som är anpassade så att de blir enklare att läsa.

Vem läser lätta texter?
Det finns flera anledningar till
att en person har lässvårigheter.
En funktionsnedsättning eller en sjukdom
kan göra det svårt att läsa.
Ovana läsare och de som har
ett annat modersmål än svenska
kan också behöva enkla texter.

Personer med demens
har också nytta av lättlästa texter.

Vi vet att våra läsare är väldigt olika.
Läsarna är från skolåldern och uppåt
och finns över hela landet.
På skolor, bibliotek, sjukhus, boenden av olika slag,
i hemmen, på arbetsplatser finns det lättlästa texter.

Hur blir en text lättläst?
Vi har många års erfarenhet av att skriva lättläst.
Vi arbetar med innehåll, språk, bild och form.
Några saker är alltid viktiga att tänka på
när vi skriver en lättläst text:

•    Texten ska vara anpassad till vilken typ av läsare det är.
•    Texten ska ha en röd tråd och fånga läsaren direkt.
•    Sammanhanget ska vara tydligt.
     - läsaren ska inte behöva kunna så mycket i förväg.
•    I texten använder vi vardagliga ord och korta rader.
•    Vi formger så att text och bild hänger ihop.


Lättlästa texter är skrivna så att barn och vuxna med lässvårigheter enklare ska kunna läsa och förstå information och litteratur. Läsarna kan ha problem med att avkoda text, koncentrera sig, förstå eller minnas.

Behovet av lättläst kan finnas hos personer

  • med intellektuell funktionsnedsättning
  • med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
  • med dyslexi, afasi eller demens
  • som håller på att lära sig svenska
  • som är ovana eller ovilliga läsare.

För vissa läsare fungerar lättläst som en bro vidare mot svårare texter. Andra behöver lättläst hela livet.

Vad utmärker lättlästa texter?

Det som utmärker lättlästa texter är bland annat att de är skrivna med vardagliga lätta ord, korta meningar och enkel rak kronologi. Texten ska vara luftig och ha korta rader. Ofta stöds texten av bilder. Lättläst handlar alltså såväl om språk och innehåll, som om form och bild.

Enligt den internationella PIAAC-studien från 2013 har 13 procent av svenskarna ett stort behov av mer tillgängliga texter. Undersökningen visar att över 40 procent av alla vuxna i Sverige har svårt att söka information i en lång och komplex text, att tolka innehållet och dra slutsatser. Detta ska man kunna för att räknas som en god läsare.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)