Äldre kvinna med hörlurar

Taltidningsnämnden är ett särskilt beslutsorgan inom Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.