Äldre kvinna med hörlurar

Nämnden är ett särskilt beslutsorgan inom MTM som stödjer taltidningsförmedlare och användare.

Taltidningsnämndens ska verka för att förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar för personer med synskada, afasi och dyslexi samt för personer med funktionsnedsättning. Nämnden beviljar också:

  • stöd till dagstidningar som vill ge ut en inläst eller talsyntesversion av den tryckta upplagan, och
  • behovsanpassad mottagarutrustning till taltidningsprenumeranter.