Äldre kvinna med hörlurar

Taltidningsnämnden är ett särskilt beslutsorgan inom MTM som ska främja utgivning av taltidningar. Ledamöterna utses av regeringen.

 

Nämnden beviljar också:

  • stöd till dagstidningar som ges ut som en taltidning, och
  • behovsanpassad mottagarutrustning till taltidningsprenumeranter.

Taltidningsnämnden ansvarar för sina egna beslut.