Omvärld

Här hittar du tips på olika nätverk, utskickslistor och diskussionsgrupper kring talböcker och tillgänglig litteratur.

Biblioteksnätverk

Läs - och skrivstöd på Akademiska bibliotek (Västra Sverige)
Kontaktperson: Elin Nord, Göteborgs Universitetsbibliotek,
e-post: elin.nord@ub.gu.se

Nätverk Läshinder (Universitet- och högskolebibliotek i Stockholm)
Kontaktperson: Lenita Brodin Berggren, KTH
e-post: lenitabb@kth.se

Svensk Biblioteksförenings expertnätverk
Expertnätverket för bibliotek som har äppelhyllor (öppnas i nytt fönster)
Expertnätverket för service till studenter med läs- och skrivnedsättning (öppnas i nytt fönster)
För att anmäla dig till ett expertnätverk måste du vara enskild medlem i Svensk Biblioteksförening.

Utskickslistor från Internationella Daisykonsortiet
och Myndigheten för tillgängliga medier

Daisy planet, nyhetslista (öppnas i nytt fönster)  

Daisy Techwatch, nyhetslista (öppnas i nytt fönster)

MTM nyhetsbrev (öppnas i nytt fönster)

Facebook-grupper

Talböcker på akademiska bibliotek (öppnas i nytt fönster)

Tillgänglighet på bibliotek (öppnas i nytt fönster)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)