En ung kvinna med hörlurar.
Foto: Adam Apelöga

Om Svenska Daisykonsortiet

Svenska Daisykonsortiet är en sammanslutning som sprider kunskap om tillgängliga medier och tillgänglig läsning.

Verksamhet

Svenska Daisykonsortiet består av universitets och högskolebibliotek, läns- och regionbibliotek, statliga myndigheter, intresseorganisationer och föreningar. Tillsammans vill vi arbeta för att sprida kunskap om tillgänglig läsning och  tillgängliga medier.

Svenska Daisykonsortiets vision är att människor ska kunna ta del av information och kunskap på jämlika villkor oavsett funktionsnedsättning, en rättighet som grundas i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Svenska Daisykonsortiet har mål som att vara en plattform för kunskapsutbyte och samverkan kring tillgänglig läsning.

Svenska Daisykonsortiet arbetar med att:

  • Ge möjligheter till kunskapsutbyte mellan Svenska Daisykonsortiets medlemmar.
  • Delta i internationell samverkan kring tillgänglig läsning.
  • Sprida kunskap om tillgängliga medier och tillgänglig läsning.
  • Representera Sverige i DAISY Consortium.

Internationellt

Svenska Daisykonsortiet är Sveriges representant i DAISY Consortium. Det internationella DAISY Consortium består av blindbibliotek och institutioner runt om i världen, som gemensamt arbetar för en världsomspännande övergång från analoga till digitala talböcker och ett framtida globalt bibliotek.

DAISY Consortiums vision är att människor ska kunna ta del av information och kunskap på jämlika villkor oavsett funktionsnedsättning, en rättighet som grundas i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

DAISY Consortium har som mål att utveckla globala lösningar för tillgänglig publicering och läsning, i samverkan med civilsamhället, utgivare och teknologi-branschen samt standardiseringsorgan och offentlig förvaltning.

För att nå sin vision och sina mål arbetar DAISY Consortium med att:
Stödja producenter, distributörer och tjänsteleverantörer av tillgängliga medier att vara så effektiva som möjligt.
Samordna insatser som görs av DAISY Consortiums medlemsorganisationer.
Stödja författare och kommersiella förlag att bygga in tillgänglighet från början i sina processer.
Stödja förlag samt tillverkare av läsappar och produktionsverktyg att möjliggöra en god användarupplevelse för personer som läser med ögon, öron och fingrar.

Svenska Daisykonsortiets viktigaste uppgift som medlem i DAISY Consortium är att sprida kunskap om tillgängliga medier och inkluderande publicering i Sverige.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)