Om Svenska Daisykonsortiet

Svenska Daisykonsortiet är en sammanslutning som deltar i arbetet att utveckla Daisyformatet som internationell standard. SDK sprider kunskap om tillgängliga medier och Daisy vad gäller produktion, distribution och användande. 

Verksamhet

SDK är medlem i det internationella DAISY Consortium, som leder den världsomspännande utvecklingen av Daisy-formatet. Arbetet i DAISY Consortium fokuserar på att integrera Daisy-formatet med övrig teknisk utveckling i samhället samt hitta strategier för produktion och distribution. Målet är att skapa tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning för läsning av tryckt material över hela världen.

Svenska Daisy-konsortiet ska:

  • verka för att sprida information om Daisy-formatet vad gäller produktion, distribution och användande
  • påverka det internationella arbetet som bedrivs inom DAISY Consortium
  • vara ett attraktivt konsortium för medlemmarna
  • verka för att värva nya medlemmar

Svenska Daisy-konsortiets vision är att information ska finnas tillgänglig för alla, vid samma tidpunkt, utan extra kostnad och i ett format som var och en kan ta till sig.

Svenska Daisy-konsortiet bildades 2003 och består idag av 40 medlemsorganisationer runt om i landet. Ordförande i SDK är Elin Nord (Göteborgs universitetsbibliotek).

Daisy

Daisy står för Digitalt anpassat informationssystem och är en öppen, internationellt etablerad standard. Daisy strukturerar ljud, text och bild på ett sätt som gör det enklare att söka i texten. Daisy bygger på XML och SMIL, två standarder för elektronisk publicering som är framtagna av World Wide Web-konsortiet. Initiativet till att ta fram Daisy-formatet togs av Talboks- och punktskriftsbiblioteket (nuvarande Myndigheten för tillgängliga medier, MTM) 1998.

Utbildning

Svenska Daisy-konsortiet utbildar medlemmar i Daisy-teknik kostnadsfritt. Utbildning i Daisy-teknik ges utifrån resurser och kompetens, håll utkik i SDK:s kalendarium efter aktuella utbildningstillfällen! Intresseanmälan görs via e-post till jens.chreisti@mtm.se, skriv ”Utbildning SDK” i ämnesraden.

Internationellt

Det internationella DAISY Consortium består av blindbibliotek och institutioner runt om i världen, som gemensamt arbetar för en världsomspännande övergång från analoga till digitala talböcker och ett framtida globalt bibliotek.

DAISY Consortiums uppdrag är att utveckla en internationell standard och strategier för tillämpning av produktion, distribution och användande av digitala talböcker. Målet är att utveckla och bibehålla en gemensam standard så att olika länder kan köpa och låna talböcker av varandra. Man vill också skapa förutsättningar för en världsmarknad för talboksspelare.

Sedan 2005 är DAISY Consortium officiellt organ för upprätthållande av Daisy/Niso standarden, ANSI/NISO Z39.86-2005, specifikationen för Digital Talking Book.

Svenska Daisykonsortiets viktigaste uppgift som medlem i DAISY Consortium är att sprida kunskap om tillgängliga medier och inkluderande publicering i Sverige.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)