Charlotte Juhlin och Lotta Carlsson, Foto: Carina Gerdin
Charlotte Juhlin och Lotta Carlsson, Foto: Carina Gerdin

Dokumentation från SDK-konferensen 2015

Bemötande och tillgänglighet – att möta personer med behov av tillgängliga medier!

Tillgång till information och litteratur är en grundläggande mänsklig rättighet. Och den tekniska utveckling som underlättar detta borde vara lika självklart tillgänglig. Men hur kombineras efterfrågan, behov och bemötande? Står tekniken i vägen för tillgänglighet och inkluderande bemötande? Eller förstärker tekniken individens möjlighet att få tillgång till och kunskap om litteratur och samhällsinformation på det mest lämpliga sättet. Svaren beror kanske på vem man frågar!

Under konferensen fick åhörarna med de olika föreläsarnas hjälp lära känna vägar till tillgänglighet och sätt att arbeta med bemötande och tillgänglig teknik som är inkluderande snarare än exkluderande. Där det professionella bemötandet underlättar den enskildes väg till och användande av tillgängliga medier, kort sagt hjälper snarare än stjälper.

Konferensen vände sig till alla som på olika sätt ansvarar för, arbetar med eller är intresserade av att göra information och litteratur och teknisk utveckling tillgänglig genom ett professionellt bemötande av personer med olika behov av olika tillgängliga medier.

Här kan du se hela konferensen på YouTube (öppnas i nytt fönster)

Röster från konferensen

Artikel från Framsidan
av Helén Andersson (extern länk, öppnas i nytt fönster)


Blogginlägg från Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg Bloggar 
av Maria Lundqvist  (extern länk, öppnas i nytt fönster)


Dokumentation -  föredragen från konferensen

Alla föredrag är i pdf-format och öppnas i nytt fönster

Inkluderad redan från början - global satsning på tillgängliga medier i mainstream
Jesper Klein, styrelseordförande DAISY Consortium
 
Tillgänglig undervisning och goda relationer
Jenny Edvardsson

Därför behövs normkritik!
Khalid Rashid, RFSL 

Flere brugere og nye redskaber: hvordan styrker vi relationerne til vores interessenter?
Michael Wright och Iben Larsen, NOTA

Text, talsyntes och talböcker
Pia Hasselrot, MTM
 

Vidgade vyer och nya uppdrag – Nya MTM
Roland Esaiasson, MTM

Bibliotekarierollen i drop-in verksamhet - hur förväntningar påverkar
Lisa Carlson och Charlotte Juhlin, Göteborgs Stadsbibliotek
 

Lägesrapport från Finland
Minna von Zansen, Direktör, Kundrelationer, Celia-biblioteket
 

Smart, smartare, smartphone! På vilket sätt kan bemötande göra din mobiltelefon till ett smart studieredskap
Lästeamet i Helsingborg

Hur vi på Västbergaskolan arbetar med egen nedladdning
Heléne Peiper

Arrangörerns logotyper

"In the Information Age, access to information
is a fundamental human right"

George Kerscher
generalsekreterare
i internationella DAISY-konsortiet
FN 2001

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)