Dokumentation från SDK-konferensen 2016

”Det bästa som hänt mig”
Tillgängliga medier i praktiken

Den digitala tekniken har utvecklats snabbt de senaste åren. Detta har skapat nya vägar för många fler att delta i samhället på sina egna villkor. Kanaler som Facebook, Twitter, Instagram ger nya vägar att kommunicera och diskutera. Teknikens utveckling har också gett personer med läsnedsättning nya möjligheter. Tillgången till litteratur och samhällsinformation har ökat genom läsappar och nedladdningstjänster. I alla fall i teorin. Men fungerar det i praktiken? Och hur fungerar det?

Under dagen fick deltagarna lyssna forskare, pedagoger och studenter som använder tillgängliga medier i det dagliga arbetet och i sina studier. Det gavs också presentationer från nationella och internationella projekt för att öka tillgängligheten till medier.

Se konferensen

Här kan du se konferensen filmad (öppnas i nytt fönster)

Röster om konferensen

Artikel från Noll27 av Helén Andersson (öppnas i nytt fönster) 

Blogginlägg från Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg av Maria Lundqvist (öppnas i nytt fönster)

Dokumentation - föredragen från konferensen (pdf:er som öppnas i nytt fönster)

Daisy Consortium - 20 år i tillgänglighetens tjänst - Jesper Klein, MTM

Stödjande ”läs- och skrivappar” - ett bra alternativ för elever med läs- och skrivsvårigheter? - Idor Svensson, Linnéuniversitetet

Eleven, talboken och skolan - Maria Samuelsson, Värgårdsskolan 4-6, Kinda

Vad är egentligen lättläst? - Bengt Fredrikson, tidningen 8 SIDOR

Student på högskolan och dyslektiker – hur funkar det? - Lisa Lundqvist, student, Dyslektikerna vid Uppsala universitet

Årets Amy-pristagare Lässerviceverksamheten vid Göteborgs universitetsbibliotek presenterar sig - Charlotta Höckerfors och Ann-Katrin Ek, Göteborgs Universitetsbibliotek

Taltidningar i Värmland – ett samarbete mellan MTM och folkbiblioteken - Tobias Willstedt, MTM och Anki Olsson, Region Värmland

Talboken kommer – till taltidningsläsare - Ulf Wikman, MTM och Cecilia Stiernstedt, Bibliotek Uppsala

 

För information kontakta:

Elin Nord, Svenska Daisykonsortiet, elin.nord@ub.gu.se
Susanne Axner, MTM, susanne.axner@mtm.se

3 loggor: Daisy Consortium, Svenska Daisy Konsortiet och Myndigheten för tillgängliga medier

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)