Dokumentation från SDK-konferensen 2014

Temat var "Tillgänglighet framför allt! Olika sätt att öka tillgången till tryckt information och litteratur för personer med funktionsnedsättning".

Att kunna få tillgång till information och litteratur är en grundläggande mänsklig rättighet. Litteratur är viktigt och tillgänglig litteratur är viktigare än viktigt, annars finns det de som inte kan läsa alls.

Det finns vägar för varje behov. Med hjälp av teknik och fördjupad kunskap ökar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att uppnå detta. Ur ett brett perspektiv belyser konferensen området och ger oss inblickar, utblickar och lägesrapporter genom olika projekt och verksamheter, både i Sverige och Norge. Ledord är ansvar, teknik och delaktighet och vi sätter tillgängligheten framför allt.

Konferensen vänder sig till alla som på olika sätt ansvarar för, arbetar med eller är intresserade av att göra information och litteratur tillgänglig.

Filmade föredrag från 2014 års SDK-konferens "Tillgänglighet framför allt! Olika sätt att öka tillgången till tryckt information och litteratur för personer med funktionsnedsättning". 

Presentationer från SDK:s konferens 2014

Alla presentationer är i Power Point-format och öppnas i nytt fönster.

Dag ett

Torbjörn Lundgren och Kerstin Ivarsson Ahlstrand - Vilken roll kan Daisy/Epub spela när det gäller universell utformning - Begripsam, ett projekt där personer med kognitiva nedsättningar preciserar sina behov

Örjan Hellström och Elisabeth Erikson - Tillgänglig IT – paddkursen som inte blev en groda

Anna-Klara Ehn Ericson - Bemötande är kompetens – Erfarenheter från ett kompetensutvecklingsprojekt i Uppsala

Roland Esaiasson - Vidgade vyer och nya uppdrag

Eva Nordlinder - Äppelhyllevardag – hur går vi vidare?

Dag två

Hilda Androls och Gunnel Stjernvall - Folkbibliotek och e-böcker i KB:s uppdragSusanne Axner - Taltidningen för många! Att nå nya målgrupper och läsare

Øivind Engh - Online distribusjon – erfaringer fra Norge
Anne Ljungdahl - Årets Amy-pristagare presenterar sig

Andreas Richter - Användningsforum – it: användbarhet och tillgänglighet

Bilder från SDK:s konferens 2014

    

Filmade föredrag från SDK:s konferens 2013 (öppnas i nytt fönster)

Presentationer från SDK:s konferens 2013

Anna Fahlbeck
Charlotta Höckerfors, Gabriella Johansson
Hannes Eder
Jenny Nilsson
Jesper Klein
Joakim Uppsäll Sjögren
Magnus Nytell
Maria Lundqvist
Michael Wright
Niclas Lindberg
Richard Orme
Roland Esaiasson
Stephen King

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)