På vänster sida i bilden syns ett porträtt av författaren Balsam Karam och på höger sida syns ett foto från en studio där man ser Svenska Daisykonsortiets logotyp på en digital skärm.
Balsam Karam (vänster) inledningstalar på konferensen Läs världen bättre som anordnas av Svenska Daisykonsortiet 9 november 2023. Foto: Carla Orrego Veliz och Anette Säfström

Läs världen bättre – 9 november 2023

Att jobba för läsning är en solidarisk handling. Och bättre möjligheter till läsning behövs inte bara i Sverige utan i hela världen. Det är det som Svenska Daisykonsortiet är till för. På konferensen ”Läs världen bättre” lyfter vi upp exempel på arbete med tillgänglig läsning från tre kontinenter. Dessutom blir det samtal om hur ny teknik och lagstiftning faktiskt gör läsningen möjlig för fler. Välkommen!

Tid: Torsdag 9 november klockan 09.00-15.30

Plats: Nordenskiöldsgatan 24, i Malmö Altitude meetings Blackbox, eller digitalt via länk

Här kan du ta del av konferensen i efterhand: Läs världen bättre - Screen9 Videosite

Om du vill delta fysiskt behöver du anmäla dig senast 31 oktober. Om du vill delta digitalt kan du anmäla dig fram till och med 7 november 2023..

PROGRAM

09.00-09.10 Välkomna!
Moderator Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening, hälsar välkommen.

09.10-09.30 Inledningstal: Författaren Balsam Karam UTGÅR DESSVÄRRE PGA SJUKDOM
Balsam Karam talar om hur läsande och skrivande är solidariska handlingar. För henne är biblioteket en radikal plats eftersom den erbjuder information och kultur helt kostnadsfritt.

09.10-09.30 Daisy Consortium, en internationell utblick

Dipendra Manocha från Indien berättar hur och varför Daisy Consortium arbetar i utvecklingsländer världen över för att öka tillgången till tillgänglig läsning.

09.30-10.00 Från Madrid till Södertälje: Möjligheter med Marrakechfördraget
Ellen Follin, mångspråksbibliotekarie med ansvar för MTM:s arbete i biblioteksrelaterade frågor om språklig mångfald berättar om hur böcker i tillgängliga format kan nå läsare över nationsgränserna.

10.00-10.20 Paus 20 minuter

10.20-10.45 Vikten av internationella standarder för ökad tillgänglighet

Martin Persson, verksamhetsutvecklare för standarder och format på MTM ger en introduktion till eftermiddagens panelsamtal.

10.45-11.15 Direkt-utvärdering av syntetiskt tal
Christina Tånnander är talteknolog med fokus på talsyntes på MTM. Christina kommer låta konferensdeltagarna få delta i ett lyssningstest för att utvärdera syntetiskt tal. Resultatet kommer att presenteras senare under dagen. Christina är också industridoktorand på halvtid hos avdelningen för Tal, musik och hörsel på KTH i Stockholm

11.15-11.45 Anna Torsteinsrud från Bonnierförlagen talar om förlagets arbete med tillgängliga e-böcker.

11.45 - 12.00 Om SDK

Joakim Uppsäll-Sjögren, SDK:s ordförande talar om det internationella och Svenska Daisykonsortiet. 

12.00-13.00 Lunch

13.00- 13.45 Bokcirkel – att läsa på olika sätt och lika villkor
Hillevi Andreasson, bibliotekarie på MTM med fokus på folkbibliotek och läsfrämjande, leder en läsecirkel med användare av olika format: talbok, punkt och lättläst. Möt cirkelns läsare för ett gemensamt cirkelmöte live! Ställ frågor till cirkeldeltagarna!

13.50-14.15 Prisutdelning av Läsguldet
MTM:s ställföreträdande chef Cecilia Broberg delar ut priset. Vinnaren håller tal.

14.15-14.30 Paus

14.30-15.15 Panelsamtal: Perspektiv på ökad tillgänglighet  
2025 börjar lagen om vissa produkter och tjänsters tillgänglighet att gälla. Det kommer att påverka e-boken. Hur då? Hur beredda är förlagen? Hur kommer det bli för läsarna? Vad betyder det för biblioteken?

Anna Torsteinsrud är produktionsledare på Bonnierförlagen som strävar efter att ligga långt framme i omställningen till tillgänglig utgivning.

Fredrik Larsson har använt talböcker hela livet, och DAISY- och E-böcker sedan de utvecklades. Han är vice ordförande i Punktskriftsnämnden och jobbar till vardags inom IT-branschen. Han har lång erfarenhet av teknisk standardisering internationellt samt av olika elektroniska format.

Sara Kjellberg är chef för Malmö universitetsbibliotek. Vid Malmöuniversitet pågår ett arbete med en större genomlysning kring fler tillgänglighetsaspekter både i biblioteket som rum och det digitala sammanhanget – och inte minst hur dessa hänger ihop.

Björn Waller har jobbat med digitala böcker på bibliotek i ungefär 15 år, numera på Bibliotek Botkyrka, och även inom Regionbibliotek Stockholm. Björn berättar om de frågor folkbiblioteken ställs inför.  

15.15-15.30 Presentation av resultatet från talsyntes-utvärderingen samt den inledande interaktiviteten  

15.30 Avslut

Du kan välja att delta digitalt för 995 kronor exklusive moms, oavsett om du är medlem eller ej.

Om du är medlem i SDK och önskar delta på plats kostar det 2495 kronor exklusive moms.

Om du vill delta på plats men inte är medlem i SDK kostar det 3200 kronor exklusive moms.

Lunch och två tillfällen till kaffe och fika ingår.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)