elever som jobbar med 8 Sidors material för skolan

Material till 8 Sidor

På den här sidan har vi samlat material och information för dig som arbetar med 8 Sidor i skolan.

Jobbar du med yngre elever som har kommit igång med läsningen och behöver något att bita i eller med äldre elever som har svårt med läsningen? 8 Sidor passar lika bra för båda grupperna, 8 Sidor är med andra ord en resurs för hela skolan. Vi har nöjda läsare både på lågstadiet, inom vuxenundervisningen och där emellan.

Titta på vårt aktuella erbjudande för dig inom skolan.

25 år med lättlästa nyheter

När 8 Sidor fyllde 25 år gjorde vi boken 25 år med nyheter. I den boken fanns klipp ur gamla 8 Sidor med en liten kommentar. Det blev som en historiebok över åren 1984 - 2009.

Nu kan du läsa och ladda ned denna tidsmaskin - helt gratis

Varje vecka till 8 Sidor

Till varje nummer av 8 Sidor under terminerna konstruerar vi ett kortare korsord som antingen kan lösas på papper eller direkt på webben.Vi erbjuder också ett Nyhetstips med nio flervalsfrågor samt mer omfattande instuderingsfrågor.
Alla svar står i veckans nummer av tidningen 8 Sidor.

Här finns det korsord, nyhetstips och instuderingsfrågor.

Ny lärarhandledning till 8 Sidor

Handledningen kopplar arbetet med tidning och nyhetstexter till läroplaner och andra styrdokument. Handledningen fungerar för både grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildningen.

Upplägget innehåller tre huvudmoment som en klass eller grupp kan arbeta med under en termin eller ett läsår.

Nyhetsgrupper

En grupp elever ansvarar för att läsa in sig på veckans nyheter och sedan redovisa. Handledningen ger tips på hur man kan utveckla detta och redovisa på olika sätt.

Vad är det som skrivs i tidningen?

Eleverna analyserar och reflekterar över vad det är som publiceras i tidningen. Resultaten samlas sedan vecka för vecka och redovisas med hjälp av olika verktyg och även träna infografik.

Att skriva texter som platsar i en tidning

I denna övning tar man stöd i tidningen för att se hur olika texttyper byggs upp. Eleverna får sedan på egen hand skriva de olika texttyperna. Texterna kan samlas till en tidning.

Handledningen avslutats med tips på hur man kan arbeta med respons och olika responsmallar ingår. Handledningen ger tydliga tips på olika kompleterande program och resurser som kan användas i de olika momenten.

Lärarhandledningen är skriven av Jenny Edvardsson som är lärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad.

Läs mer och ladda ned handledningen.

Lektioner till 8 Sidor

Det finns många lektioner till 8 Sidor. Du kan lära eleverna synonymer, skriva artiklar och mycket annat med 8 Sidor som arbetsmaterial.
Här finns en lista på alla lektioner som utgår från 8 Sidor.
Här kan du söka bland alla våra lektioner

 • Arbeta med valet 2018 - textfrågor, diskussionsuppgifter, skrivuppgifter och bildanalys

  Den andra söndagen i september vart fjärde år är det val i Sverige. Nästa gång är den 9 september 2018. Då genomförs val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Då Sverige är en demokrati får medborgarna i landet vara med och påverka
  Arbeta med valet 2018 - textfrågor, diskussionsuppgifter, skrivuppgifter och bildanalys
 • 8 SIDOR - att läsa och skriva artiklar

  Det här är en lektionsplanering för ca 8 lektioner med instruktioner och 4 övningar till 8 SIDOR. Arbetsblad ingår. Övningarna har gjorts i klass 4 och 5 med elever som läser svenska som andraspråk, men kan säkert med viss justering användas
  8 SIDOR - att läsa och skriva artiklar
 • Vem är på bild i tidningen - räkna efter och diskutera

  Det här är en i grunden rätt enkel övning som kan leda till intressanta diskussioner om  hur samhället ser ut, vilka som skildras i tidningen och hur de skildras. Diskussionen kan sedan föra vidare mot teman som kön och makt.
  Vem är på bild i tidningen - räkna efter och diskutera
 • Vi arbetar med 8 SIDOR i nyhetsgrupper

  Jag jobbar på en grundskola med klasserna F-9 och jag har en blivande årskurs 6. Skolan är mångkulturell med barn från många delar av världen, drygt 50% av barnen har ett annat modersmål än svenska Därför har jag under flera år arbetat med
  Vi arbetar med 8 SIDOR i nyhetsgrupper
 • Vad skulle du göra efter 28 år i fängelset?

  Diskutera i helklass genom 4-hörns övning: I år (2015) är det 25 år sedan Nelson Mandela släpptes ut ur fängelset. Då hade han suttit fängslad i 28 år. Mandela fortsatte att arbeta för ett fritt och demokratiskt Sydafrika.
  Vad skulle du göra efter 28 år i fängelset?
 • Tema-arbete om Kina

  Under OS i Peking blev eleverna nyfikna på att lära sig mer om Kina så vi bestämde att arbeta med ett tema om Kina. Det är roligt när man kan anknyta skolarbetet till sådant som "alla" för tillfället pratar om.
  Tema-arbete om Kina
 • Tipspromenad utifrån nyheter

  Detta är ett roligt sätt att läsa en tidning på där resultatet blir en tipspromenad. Det tränar kreativitet samtidigt som man måste kunna omvandla sin artikel till en fråga och hitta på bra svarsalternativ.
  Tipspromenad utifrån nyheter
 • Fyra sätt att läsa tidningen

  Lär dig hur en tidning fungerar. Lär dig om nyhetsvärdering. Lär dig att läsa tidningen kritiskt. Det här materialet samlar fyra av våra lektioner: 1. Granska vilka som är med på bild i tidningen 2. Fundera på människorna bakom artikeln 3.
  Fyra sätt att läsa tidningen
 • 8 SIDOR - 4 sätt att jobba

  Jag heter Eva Engmarker Jansson. Jag är mellanstadielärare och nu arbetar jag i en femteklass på Sommarlustskolan i Kungsbacka. Detta är en liten skola med 160 elever och vi är två stycken femteklasser. Lektionen innehåller lite enkla och roliga
  8 SIDOR - 4 sätt att jobba
 • Öva synonymer med hjälp av artiklar

  För alla människor är det viktigt att kunna variera sitt språk både skriftligt och muntligt. Våra elever på gymnasiesärskolan har svårt att hitta synonymer till ord och upprepar sig lätt både i tal och i skrift.
  Öva synonymer med hjälp av artiklar
 • Världen, kläder och miljö - SO, matematik och bild

  Världen, kläder, miljö - ett samarbete i SO, matematik och bild Under åtta veckor arbetade vi med temat Världen, kläder, miljö i årskurs 6 och jag utgick ifrån SO-ämnet men även matematik och bild ingick.
  Världen, kläder och miljö - SO, matematik och bild
 • Öva skiljetecken med hjälp av artiklar

  Vi tränar mycket på var kommatering, stor bokstav och punkt ska vara någonstans när vi skriver olika typer av texter. Många elever hör inte var dessa skiljetecken ska vara och behöver mycket träning i detta.
  Öva skiljetecken med hjälp av artiklar
 • Skapa din egen ordlista

  För våra elever på gymnasiesärskolan är många ord som används i nyheter svårbegripliga. Alla elever har olika ord/begrepp de behöver träna på. Att få skapa sin egen personliga ordlista gör inlärningen individuell och meningsfull.
  Skapa din egen ordlista
 • Att skriva på nätet - diskussion

  Hur använder eleverna nätet? Vilka sidor och forum är de inne på? Vad tycker de att man får skriva om på nätet? Vad får man inte göra? Lektionen inbjuder till diskussion utifrån en lättläst text om vad och hur man får skriva på nätet.
  Att skriva på nätet - diskussion
 • Bakom varje artikel finns människor

  Ibland upplever jag att elever har svårt att förstå att i en värld där mycket är fiktion finns det saker som verkligen händer på riktigt. Det finns därför en poäng i att visa att det som står i tidningen är sant och händer nu,
  Bakom varje artikel finns människor
 • Arbeta med bilder och rubriker

  Mina elever har ofta svårt med koncentrationen. Att läsa en tidning tillsammans går en kort stund, sen behöver vi bryta för att göra något annat. Det är viktigt att de får träna på att lyssna på andra, samarbeta och att använda fantasin,
  Arbeta med bilder och rubriker
 • 8 SIDOR - att presentera en nyhet

  Den skola jag arbetar på har elever i förskola och upp till sjätte klass. Skolan har ett elevunderlag där nästan hälften har invandrarbakgrund. Jag är lärare i svenska som andraspråk och arbetar enbart med dessa elever.
  8 SIDOR - att presentera en nyhet
 • 8 SIDOR - lyssna, lära och berätta

  8 SIDOR ger mina elever förståelse för politiken Jag jobbar på en skola som undervisar år 7-9 och jag använder 8 SIDOR främst i min undervisning för svenska 2- elever. Grupperna varierar mellan fem - tolv elever.
  8 SIDOR - lyssna, lära och berätta
 • Lära ordklasser med hjälp av nyheter

  Våra elever på gymnasiesärskolan har ofta svårt att förstå varför vi ska lära oss ordklasser. Dessa upplevs ofta som meningslösa och svåra. Men många har ändå nytta av ordklasser i engelskan när det då går att jämföra likheter/skillnader mellan språken.
  Lära ordklasser med hjälp av nyheter
 • Nyhetsvärdering - varför är artikeln med i tidningen

  Det här är en i grunden rätt enkel övning som kan leda till intressanta diskussioner om nyhetsvärdering och till aha-upplevelser och insikter om varför en tidning ser ut som den gör. Eleverna får jobba med nyhetsvärdering genom att ställa
  Nyhetsvärdering - varför är artikeln med i tidningen
 • Lyssna på 8 Sidor och gå på ordjakt

  I några veckor har jag varje tisdag fått en ljudfil skickad till min e-postadress från tidningen 8 Sidor, vår lättlästa nyhetstidning. Upplägget var i korthet så här · Lyssna och läs, en eller flera gånger.
  Lyssna på 8 Sidor och gå på ordjakt
 • Från notis till eget reportage

  Jag valde en notis från 8 SIDOR för att sätta igång med ett tidningsarbete i en av mina klasser på högstadiet. Slutmålet med den här uppgiften var att klassen skulle producera en tidning som innehöll artiklar och reportage.
  Från notis till eget reportage
 • Jobba med gamla nyheter - en serie lektioner

  Det här är en tidsmaskin, historielektion och roliga timmen! Men också massor att hämta för svensklärare och andra. Bland artiklarna finns en mängd teman att ta tag i och arbeta med i klassrummet. Här är några förslag på teman och förslag på
  Jobba med gamla nyheter - en serie lektioner
Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)