Beställa skrifter

 • Bild på skriften Svenska skrivregler för punktskrift

  Svenska skrivregler för punktskrift (2009)

  Boken är utgiven i samarbete med Språkrådet och innehåller skrivregler för punktskrift.
  Denna utgåva ersätter den tidigare som gavs ut under namnet Allmänna skrivregler. 200 kr.
  Svenska skrivregler för punktskrift som PDF (801 kB, öppnas i nytt fönster)

 • Taktila kartor - Handledning i kartframställning - artikelnummer 26256

  Taktila kartor – handledning i kartframställning är baserad på en samlad erfarenhet, både praktisk och teoretisk, beträffande taktil avläsning och vilka möjligheter som finns att tolka taktil information. 100 kr.

  Taktila kartor - handledning i kartframställning spm PDF (öppnas i nytt fönster)

 • Bild på skriften Tactile maps: Guidelines for the production of maps for the visually impaired (2003)

  Tactile maps: Guidelines for the production of maps for the visually impaired (2003)

  Av Yvonne Eriksson, Gunnar Jansson och Monica Strucel .Denna skrift är den engelska översättningen av Taktila kartor.

  Ladda hem boken här (PDF, öppnas i nytt fönster)

 • Bild på skriften Punktskriftens termer

  Punktskriftens termer (2013) - artkikel nummer 15054

  Punktskriftens termer handlar om ord inom punktskriftens och den taktila läsningens område. Utgiven i samarbete med Terminologicentrum. Andra upplagan, ersätter den tidigare upplagan från 2001. Gratis.
  Punktskriftens termer som PDF (1672 kB, öppnas i nytt fönster)

 • Bild på skriften Schacknotation i punktskrift

  Schacknotation i punktskrift (2013) - artikelnummer 26261

  Den här boken handlar om hur man skriver schacknotation i punktskrift. 100 kr.
  Schacknotation i punktskrift som PDF (249 kB, öppnas i nytt fönster)

 • Bild på skriften Punktskriftens skrivregler för matematik och naturvetenskap

  Punktskriftens skrivregler för matematik och naturvetenskap (2012)

  Boken innehåller Punktskriftsnämndens rekommendationer för hur man skriver och utformar matematisk punktskrift. Andra upplagan, ersätter den tidigare upplagan från 1998. 200 kr.
  Punktskriftens skrivregler för matematik och naturvetenskap som PDF (3811 kB, öppnas i nytt fönster)

 • Bild på skriften Punktskriften och dess användning

  Punktskriften och dess användning (2010) - 26258

  Andra upplagan. Skriften ger en grundlig genomgång av vad punktskrift är och hur den fungerar. Lämplig för den som söker fördjupad information om punktskrift, även lämplig som studiematerial. Skriften är för närvarande slut och arbete med en ny upplaga har påbörjats.
  Punktskriften och dess användning finns dock att ladda ner som PDF (1016 kB, öppnas i nytt fönster)

 • Bild på skriften Fonetik och punktskrift

  Fonetik och punktskrift (2005) - artikelnummer 26257

  Av Lillemor Andersson och Catharina Johansson.
  I denna skrift presenteras hur fonetiska tecken skrivs i punktskrift. Här finns de tecken som används i svenska och i de vanligaste skolspråken – engelska, franska, spanska och tyska.
  Passar elever och lärare i grundskolan och gymnasieskolan samt alla andra som intresserar sig för fonetik och punktskrift. 100 kr.
  Fonetik och punktskrift som PDF (171 kB, öppnas i nytt fönster)

 • Bild på skriften Louis Braille - skapare av ett skriftsystem

  Louis Braille - skapare av ett skriftsystem (2005) - artikelnummer 15053

  Av Beatrice Christensen Sköld. En liten biografi över punktskriftens uppfinnare Louis Braille. Beatrice Christensen Sköld har bl.a. ett förflutet som sekreterare i Punktskriftsnämnden och ansvarig för TPB:s punktskriftsproduktion.Utgiven av Punktskriftsnämnden i samarbete med TPB. Gratis.
  Louis Braille - skapare av ett skriftsystem som PDF (171 kB, öppnas i nytt fönster)

 • Bild på skriften Kortskrift. Nivå 3 och 4, för anteckningar

  Kortskrift. Nivå 3 och 4, för anteckningar

  Nivå 3 och 4 utgör en nyare del av kortskriftssystemet för svensk punktskrift att användas för personliga anteckningar. Denna skrift är utgången i tryckt version.
  Kortskrift. Nivå 3 och 4, för anteckningar som PDF (125 kB, öppnas i nytt fönster)

 • Bild på skriften Kortskrift. Nivå 1 och 2

  Kortskrift. Nivå 1 och 2 (1997) - artikelnummer 26262

  Kortskrift. Nivå 1 och 2 som pdf (öppnas i nytt fönster) 

  100 kr.

 • Bild på skriften Handledning i reliefbildframställning på svällpapper

  Handledning i reliefbildframställning på svällpapper (1994)

  Av Yvonne Eriksson och Monica Strucel. Handledningen vänder sig till alla som är inblandade i reliefbildframställning på svällpapper, t.ex. lärare och producenter. Den innehåller anvisningar i hur man bearbetar tvådimensionella bilder så att de kan överföras till reliefbilder för synskadade samt utformning av bilden och bildens layout.
  Handledning i reliefbildframställning på svällpapper.pdf

 • Bild på skriften A guide to the production of tactile graphics on swellpaper

  A guide to the production of tactile graphics on swellpaper (1995)

  Av Yvonne Eriksson och Monica Strucel. Den engelska översättningen av Handledning i reliefbildframställning på svällpapper. 100 kr.

Formuläret är inte korrekt ifyllt, vänligen kontrollera följande fält:
Leveransadress
Vänligen ange typ av faktureringsadress
Faktureringsadress (Offentlig verksamhet)
Faktureringsadress om annan än leveransadress (Privatperson)
Faktureringsadress (Företag)