Klart till kursstart

På högskolebiblioteket finns kunskap om kommande behov av tillgänglig kurslitteratur, till exempel vilka kurser som kommer att ha studenter med en läsnedsättning under nästa termin och vilka titlar som kommer i nya upplagor. Du kan därför skicka in förslag på kommande termins kurslitteratur så snart litteraturlistan är fastställd.

Du kan lämna förslag på kurslitteratur som du bedömer att en eller flera studenter med läsnedsättning kommer att behöva. Du behöver inte namnge en student utan kan lämna förslaget innan kursen har börjat.

Använd gärna faktabladet Klart till kursstart för att inspirera lärare och annan personal att lämna förslag till dig på titlar som deras studenter kommer att behöva. 

Faktabladet Klart till kursstart, (PDF, 120 Kb) 

Regler för förslag

Du kan lämna förslag på en titel om:

  • Den inte är äldre än två år. Är titeln äldre kan du skicka in ett förslag med en motivation i fältet Övrig information
  • Den används eller ska användas som obligatorisk kurslitteratur på någon av högskolans utbildningar som ger högskolepoäng
  • Det är troligt att titeln kommer att efterfrågas av en eller flera studenter med läsnedsättning

MTM anpassar inte titlar som redan finns i tillgängligt format. Hör av dig till MTM om du har svårt att bedöma en titel.

Tänk på att

Lärare och annan personal kan lämna förslag på titlar som MTM ska läsa in, men det är bibliotekets uppgift att först kontrollera förslaget och sedan skicka in det till MTM.

Om en student vill beställa en titel som du redan lämnat ett förslag på är det bäst att också skicka in en beställning på titeln i studentens namn. MTM kommer då att prioritera den titeln. Studenten har även möjlighet att få delleveranser om titeln läses in.

När terminen börjar kommer det in många beställningar från studenter. Vi behöver därför få in förslaget innan midsommar för höstterminens och före jul för vårterminens litteratur.

Gör så här

Logga in med registrerarkonto och lämna ditt förslag via mediaproduktion.mtm.se (öppnas i nytt fönster). Använd kommentarrutan om du ger förslag på en titel som går utanför MTM:s regelverk för att meddela oss hur du resonerat kring förslaget.

Du får ett meddelande från MTM med information om titeln läses in eller om förslaget har avslagits. 

Frågor och kommentarer

Det är inte alltid självklart hur man ska arbeta med kurslistan eller hur en titel ska bedömas. Använd gärna kommentarsfältet i formuläret på mediaproduktion.mtm.se,( Öppnas i nytt fönster). för att meddela oss hur du tänkt i samband med din beställning. Du får också svar på dina frågor hos MTM:s Kontaktcenter.  

Handledning för högskolebibliotek, legimus.se (Öppnas i nytt föster)
Så produceras talböcker 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)