Beställa kurslitteratur – särskilda fall

Här kan du som är förmedlare på universitet eller högskola läsa mer om reglerna som gäller för att beställa ny kurslitteratur. Kontakta oss om du är osäker hur du ska bedöma en titel .

Litteratur för basårsutbildningar

Litteratur till högskolans basårsutbildningar räknas som ordinarie kurslitteratur. Kontrollera först att titeln inte finns inläst, till exempel hos Inläsningstjänst (ILT), eller SPSM:s webbtjänst Hitta läromedel. Därefter kan titeln beställas från MTM.

Boken finns som e-bok

Be studenten testa om kan läsa e-boken. Om materialet inte är tillgängligt kan du beställa det från MTM. Skriv gärna ett meddelande i kommentarsfältet i beställningsformuläret i Legimus.

Boken finns som ljudbok

MTM anpassar inte titlar som redan finns i tillgängligt format. Köp eller låna in den önskade titeln och låt studenten testa ljudboken. MTM kan läsa in ljudböcker om det finns särskilda skäl för att ljudboken inte är tillgänglig för studenten. Kontakta oss för en dialog.

Ingen obligatorisk kurslitteratur utan enbart valbar litteratur

Vissa litteraturlistor innehåller enbart valbar litteratur. I dessa fall ska studenten tillsammans med kursansvarig göra ett urval från kurslistan. Kursansvarig intygar sedan till bibliotekspersonalen att de valda är obligatorisk läsning i sin helhet. Därefter kan titeln beställas från MTM.

Litteratur till studenter som skriver uppsats

Be kursansvarig lärare, eller motsvarande, intyga att titeln ska användas i sin helhet och att studenten behöver den för att skriva uppsats. Då räknas titeln som obligatorisk kurslitteratur. Beställ sedan som vanligt i beställningsportalen i Legimus.

Kompendier på punktskrift och e-text

Kompendier (enstaka texter och kapitel) beställs på samma sätt som hela böcker i beställningsportalen i Legimus. Högskolebibliotek kan beställa kompendier på punktskrift och e-text åt studenter med synnedsättning.

Kompendier, övriga

MTM läser inte in kompendier. De görs tillgängliga på universitet eller högskolan. Om ni har läst in materialet som en talbok kan MTM göra materialet tillgängligt för lån i Legimus men annars gör inte MTM titeln.

Lagboken, FAR och FASS

Hänvisa studenten till de tillgängliga webbsajter som finns: Lagrummet.se, far.se och fass.se. Dessa webbplatser innehåller tillgängligt material och därför anpassar MTM inte titlarna.

Boken finns som talbok utan text

Det kan finnas studenter som på grund av funktionsnedsättning inte kan ta till sig kurslitteraturen som talbok med enbart ljud. MTM är öppen för att göra undantag och anpassa titeln till ljud och text om studenten behöver det för att klara sina studier. Ett sådant undantag görs enbart efter att högskolan har utrett studentens behov av talbok med text, och skickat in ett intyg som beskriver behovet till MTM. 

Uppdragsutbildning

Hänvisa till utbildningsanordnaren. Det är utbildningsanordnaren som ansvarar för att anpassa den kurslitteratur som behövs.

Beställa kurslitteratur till studenter som läser på flera högskolor

Du kan enbart beställa ny kurslitteratur till studenter som har sitt Legimuskonto på ditt bibliotek. Studenter som läser på flera högskolor väljer att ha sitt konto på biblioteket som passar studenten bäst. När du ska beställa böcker ber du studenten flytta sitt konto tillfälligt till ert bibliotek. När du har beställt kan studenten flytta tillbaka kontot. Flytten av kontot påverkar inte de beställningar du har gjort.

Beställa kurslitteratur till doktorander

Be handledaren att intyga att titeln räknas som obligatorisk kurslitteratur som ska användas i sin helhet. Doktorander får stöd från MTM på samma sätt som en student och samma regler gäller för deras beställningar. Beställ som vanligt i beställningsportalen i Legimus.

Beställa kurslitteratur till studenter som studerar utomlands

Studenter som ska studera utomlands som en del i sina studier på en svensk högskola kan få kurslitteraturen anpassad av MTM även under utlandsstudierna. Studenten kontaktar högskolebiblioteket som beställer kurslitteraturen i beställningsportalen i Legimus. Det är viktigt att studenten är ute i extra god tid vid utlandsstudier. Det kan ta lång tid att få fram inläsare som har både den ämneskunskap och den språkkunskap som behövs. Studenter som studerar utomlands i egen regi får stöd på det utländska lärosätet.

Beställa kurslitteratur till student med skyddade personuppgifter

I beställningsportalen i Legimus fyller du i informationen om boken som vanligt i formuläret.

  • Lämna fältet Studentens personnummer tomt
  • Student (namnet) fyller du i med "Personuppgift skyddad"
  • Studentens e-postadress-fältet fyller du i med din egen registreraradress och inte studentens.

Registreraren hanterar sedan kommunikationen med studenten kring beställningen.

 

 

 

 

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)