Historik

Verksamheten med läsombud och senare högläsare har en lång historia. Det är nästa 25 år sedan den första gruppen fick sina diplom efter studiecirkeln. I dag finns det cirka 5000 läsombud och högläsare i vårt register.

I slutet av åttiotalet bildades Centrum för lättläst, eller LL-stiftelsen som den hette från början. Man övertog ansvaret för att producera lättläst litteratur från Skolöverstyrelsen, men upptäckte snabbt att det var svårt att nå ut med böckerna till vissa målgrupper.

Initierat av FUB

På uppdrag från intresseorganisationen FUB som arbetar för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning startade Centrum för lättläst under åren 1992-1994 ett projekt för att nå ut med lättläst material till människor med utvecklingsstörning. I det här projektet växte modellen med Läsombud fram. Modellen innebar att viss ordinarie personal inom LSS-omsorgen utbildades och fick ett särskilt ansvar för brukarnas tillgång till läsning.

Man organiserade läsombuden både på kommunal och regional nivå genom arbetsgrupper. Dessa arbetsgrupper skulle bestå av representanter för kommun- och länsbibliotek, FUB, Studieförbundet vuxenskolan och representanter för kommunal omsorg/kommunförbunden. Studieförbundet vuxenskolan var en viktig aktör som ansvarade för utbildning av läsombud och deltog i kommunala och regionala arbetsgrupper. 

Läsombud i äldreomsorgen

I början av 2000-talet startade Centrum för lättläst tillsammans med flera andra aktörer ett projekt kallat Anderson, Petterson, Lundström och jag som syftade till att implementera läsombudsmodellen även inom äldreomsorgen. Efter goda erfarenheter av projektet beslöt man att börja arbeta gentemot äldreomsorgen även på nationell nivå. Man arbetade på ungefär samma sätt som tidigare mot LSS-omsorgen. Nu hade man två olika inriktningar för läsombuden.

Läskraft

2009 så startade man från Centrum för lättläst ett treårigt projekt för att nå, utbilda och skapa nätverk av frivilliga högläsare. Man tog fram en modell liknande den för läsombuden och försökte skapa arbetsgrupper i kommuner och regioner i hela Sverige. Ibland var det samma grupper som arbetade både med läsombud och högläsare och ibland var de olika. Man anställde en projektsamordnare som drev hela projektet från Centrum för lättläst. När projekttiden gått ut fortsatte man att driva projektet Läskraft!.

Centrum för lättläst går in i MTM

Den första januari 2015 så slogs Centrum för lättläst ihop med MTM. Regeringen ville samla alla statens insatser för tillgängliga medier under ett och samma tak. Hos MTM är det arbetsgruppen Läsombud och omsorg som ansvarar för verksamheten.

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)