Så behandlar vi dina personuppgifter

När vi arrangerar konferenser och webbinarier behöver vi ofta samla in dina uppgifter för att kunna skicka ut länkar och utvärderingar. Här finns mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

  1. Personuppgiftsansvarig:

Den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter är Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

  1. Syftet med personuppgiftsbehandlingen:

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att administrera och organisera vår konferens. Detta inkluderar att skicka inbjudningar, hantera din anmälan och underlätta ditt deltagande i olika konferensrelaterade aktiviteter.

  1. Vilka personuppgifter som behandlas:

De personuppgifter som kan komma att behandlas är:

  • Ditt namn
  • Kontaktinformation (e-post, telefonnummer)
  • Eventuell specialkost eller andra särskilda behov som du meddelar oss i samband med din anmälan
  1. Laglig grund för behandlingen:

Vi behandlar dina personuppgifter enligt artikel 6.1 e GDPR, vilket tillåter behandling som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse som åligger den personuppgiftsansvarige, nämligen att organisera konferenser och evenemang av relevans för vårt verksamhetsområde.

  1. Tidsperiod för lagring:

Dina personuppgifter kommer endast att lagras under den tid som är nödvändig för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in.

  1. Dina rättigheter:

Enligt GDPR har du vissa rättigheter avseende dina personuppgifter, inklusive rätten att begära tillgång till dina personuppgifter, rättelse, radering och begräsning av behandlingen. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller om du har frågor, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på e-post: dataskyddsombud@mtm.se eller per post: Myndigheten för tillgängliga medier, Box 51, 201 20 Malmö, märk kuvertet med ”Dataskyddsombud”.

  1. Samtycke för framtida inbjudningar:

Vi vill ofta veta om du är intresserad av att ta emot inbjudningar till liknande konferenser och evenemang som vi kan anordna i framtiden. Då ställer vi frågan i utskick och inbjudningar. 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)