Upphandlingar

All upphandling som görs vid statliga myndigheter ska genomföras enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingar ska göras affärsmässigt, objektivt, i konkurrens och avgöras utifrån det som är mest fördelaktigt för myndigheten. Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, upphandlar framför allt produktion av tillgängliga medier till ett värde om cirka 55 miljoner kronor per år.

Drift av extern kundtjänst (2019/554)

MTM upphandlardrift en extern kundtjänst med fokus på information och support av talböcker samt produkter och tjänster kopplade till Legimusfamiljen. Det är en ny tjänst som upphandlas, tidigare har MTM hanterat uppdraget internt. Avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Produktion av talböcker och bildbeskrivningar (2018/285)

Skriftliga bildbeskrivningar 

MTM har tidigare upphandlat skriftliga bildbeskrivningar separat. Detta ingår nu i samma upphandling som produktion av talböcker. Bakgrunden är att fler böcker läses in från ett textbaserat material idag där bildbeskrivningar ingår. Vår förhoppning är att vi kan uppnå en kvalitetsförhöjning om leverantören har ett helhetsansvar för produktionen.

Volym per kalenderår uppskattas till:
2500 titlar talböcker med en sammanlagd speltid på 30000 timmar. 1000 titlar med bildbeskrivningar med 3800 timmars arbete för urval och beskrivning av bilder

Inläsning av 8 Sidor och tidskrifter (2018/157)

MTM upphandlar inläsning av ett antal av sina tidningar. Denna upphandling avser inte dagstaltidningarna, vilka har en egen organisation. Den avser de tidningar som MTM anpassar för personer med synnedsättning, egna produktioner samt den inlästa versionen av nyhetstidningen 8 Sidor. Upphandlingen omfattar två delområden, på vilka anbud kan lämnas separat.

Upphandling av Produktion av taltidningar (2018/158)

MTM ger ut tre taltidningar för personer med synnedsättning. Det är två reportagetidningar, en för vuxna  och en för barn och ungdomar. Reportagetidningarna består av, för tidningen, unikt producerat material. Den tredje tidningen är en dramatiserad serietidning som bygger på publicerade serier. Denna upphandling omfattar produktion av ovanstående taltidningar. Den är indelad i ett delområde per taltidning och det är möjligt att lämna anbud på ett eller flera delområden.

Upphandling Urval och bearbetning
av texter till tidningar i punktskrift (2018/159)

Som ett komplement till de tidningar som man kan få i sin helhet i punktskrift, ger MTM även ut ett antal så kallade ersättningstidningar. Det innebär att man väljer texter ur redan publicerade tidningar och tidskrifter, sammanställer och bearbetar texterna för att sedan skicka dem till punktskriftsproducent för tryck och distribution. Denna upphandling avser urvalet och bearbetningen av texterna till dessa tidningar.
Läs mer om våra aktuella upphandlingar på TendSign (öppnas i nytt fönster)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)