Strategier och policys

På den här sidan hittar du strategier med koppling till MTM:s verksamhet.

Strategi för Barn- och unga 2018 - 2020

MTM:s barn- och ungdomsstrategi anger inriktningen för verksamhetens arbete med ett integrerat barnperspektiv under perioden 2018 - 2020.
Ladda hem strategin (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Strategi för språklig mångfald 2018 - 2020

Denna strategi avser medier inom ramen för språklig mångfald, det vill säga medier på andra språk än svenska och engelska.
Ladda hem strategin (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

MTM:s framtidsstrategi - strategisk inriktning 2018-2020

MTM har en framtidsstrategi för åren 2018-2020. Vår vision är ett samhälle där all läsning är tillgänglig.
Ladda hem framtidsstrategin som pdf

MTM:s barn- och ungdomsstrategi 2015-2017

MTM har en barn- och ungdomsstrategi. Den finns för att vårt arbete med att göra litteratur tillgänglig för barn med läshinder ska vara strukturerat, målinriktat och långsiktigt.
MTM:s barn- och ungdomsstrategi som pdf 

Child and Young Adult Strategy for MTM 2015-2017

This strategy indicates the direction for integrating a child and young adult perspective into the activities of the Swedish Agency for Accessible Media (MTM) during 2015-2017.
Child and Young Adult Strategy in english (öppnas i nytt fönster)

MTM:s policy för språklig mångfald

Många  i Sverige har ett annat modersmål än svenska. I Sverige finns också 5 nationella minoritetsspråk med speciella rättigheter. Enligt Bibliotekslagen har biblioteksväsendet i Sverige, dit MTM också räknas, ett särskilt ansvar för att erbjuda service till dessa grupper.
MTM:s policy för språklig mångfald som worddokument

MTM:s taktila strategi 2012-2016

MTM:s taktila strategi får ut på att användarna ska tillgång till fler taktila produkter och tjänster.
MTM:s taktila strategi som pdf

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)