Strategier och policys

På den här sidan hittar du strategier med koppling till MTM:s verksamhet.

MTM:s framtidsstrategi för 2021 - 2023

MTM har en framtidsstrategi för åren 2021-2023. Den här strategin beskriver hur vi ser på vår roll som kunskapscentrum, vilka steg vi behöver ta inom vårt läsfrämjande arbete och vilken funktion vår produktion behöver fylla när andra aktörers produkter blir mer tillgängliga.
Öppna MTM:s framtidsstrategi (HTML, öppnas i nytt fönster)
Ladda hem MTM:s framtidsstrategi (PDF, öppnas i nytt fönster)

Strategi för Barn- och unga 2018 - 2020

MTM:s barn- och ungdomsstrategi anger inriktningen för verksamhetens arbete med ett integrerat barnperspektiv under perioden 2018 - 2020.
Ladda hem strategin (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Strategi för språklig mångfald 2018 - 2020

Denna strategi avser medier inom ramen för språklig mångfald, det vill säga medier på andra språk än svenska och engelska.
Ladda hem strategin (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

MTM:s framtidsstrategi - strategisk inriktning 2018-2020

MTM har en framtidsstrategi för åren 2018-2020. Vår vision är ett samhälle där all läsning är tillgänglig.
Ladda hem framtidsstrategin som pdf

MTM:s barn- och ungdomsstrategi 2015-2017

MTM har en barn- och ungdomsstrategi. Den finns för att vårt arbete med att göra litteratur tillgänglig för barn med läshinder ska vara strukturerat, målinriktat och långsiktigt.
MTM:s barn- och ungdomsstrategi som pdf 

Child and Young Adult Strategy for MTM 2015-2017

This strategy indicates the direction for integrating a child and young adult perspective into the activities of the Swedish Agency for Accessible Media (MTM) during 2015-2017.
Child and Young Adult Strategy in english (öppnas i nytt fönster)

MTM:s policy för språklig mångfald

Många  i Sverige har ett annat modersmål än svenska. I Sverige finns också 5 nationella minoritetsspråk med speciella rättigheter. Enligt Bibliotekslagen har biblioteksväsendet i Sverige, dit MTM också räknas, ett särskilt ansvar för att erbjuda service till dessa grupper.
MTM:s policy för språklig mångfald som worddokument

MTM:s taktila strategi 2012-2016

MTM:s taktila strategi får ut på att användarna ska tillgång till fler taktila produkter och tjänster.
MTM:s taktila strategi som pdf

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)