Fakturering - leverantörer

Alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt europeisk standard Peppol BIS Billing 3. Myndigheten för tillgängliga medier omfattas av detta regelverk och tar därmed emot e-faktura via Peppol. Observera att PDF-faktura inte är ett godkänt format. Kom även ihåg att ange vår referens i fakturan.

Ni som kan e-fakturera

PEPPOL

MTM kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. Om ert ekonomisystem inte har stöd för PEPPOL, finns det många andra lösningar på marknaden för anslutning till PEPPOL
Certified PEPPOL Access Points (öppnas i nytt fönster)

MTM:s  PEPPOL-ID är 0007:2021003591.

De format som MTM kan ta emot i PEPPOL-nätverket är Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura), Svefaktura BIS 5A 2.0 (faktura och kreditnota) samt PEPPOL BIS Billing 3.0 (faktura och kreditnota).

E-faktura via VAN

Om ni inte kan e-fakturera via PEPPOL kan ni använda vår VAN-tjänst. MTM använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

Format: SFTI Svefaktura

Partsidentitet: 2021003591 (MTMs organisationsnummer)

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1167

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss.

Integration

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (>100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste dock beställas av oss via Statens servicecenter. Kontakta i så fall oss på e-postadress enligt nedan.

Ni som inte e-fakturerar

Om ni har ett affärssystem

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Se under punkten ovan vilka format som MTM kan ta emot i samt om kommunikationssätt.

Om ni inte har ett affärssystem eller inte redan är ansluten till en e-faktueringsadress

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på e-postadressen nedan så skickar vi er en inbjudan till Leverantörsportalen (Visma Proceedo Supplier Center). I mejlet ange ert organisationsnummer, företagsnamn samt e-postadress till er kontaktperson.

Kontakt

Skicka mejl till ekonomi@mtm.se för frågor i detta ärende.

Fakturaadress

För er som inte kan fakturera elektroniskt med något av alternativen ovan kan skicka era fakturor per post till vår skanningscentral:

Myndigheten för tillgängliga medier
FE 7752
831 90 ÖSTERSUND

Betalningspåminnelser

Betalningspåminnelser skickas till vår boxadress

Myndigheten för tillgängliga medier
Box 51
201 20 MALMÖ

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)