Fortunata Kolompar  och Florida Pavlovska  främjar romskt språk  och kultur på biblioteket  i Oxie i södra Malmö. Fortuna har en vit tröja och Florida en grön. De sitter med varsin bok i knäet.
Fortunata Kolompar och Florida Pavlovska främjar romskt språk och kultur på biblioteket i Oxie i södra Malmö

Tänk att få en saga uppläst på lovari!

Biblioteket i Oxie är en av 32 romska läsambassader i Sverige. Med gemensamma läsestunder för stora och små hoppas de att fler romer ska använda sitt språk och känna sig delaktiga i samhället.

Malmö är den stad som har störst romsk befolkning i Norden och många bor i Oxie i södra Malmö. Biblioteket här är en av tre romska läsambassader i Malmö, de andra två ligger i stadsdelarna Bellevue och Lindängen. På biblioteket i Oxie arbetar Florida Pavlovska. Hon berättar att hon hittills är den enda anställda romen inom Biblioteken i Malmö. Men samma dag Läsliv kommer på besök börjar Fortunata Kolompar sin första dag på biblioteket. Också hon är rom och under sex månader ska hon arbeta som romsk läsambassadör på alla tre biblioteken.

Ska främja romsk litteratur

De romska läsambassaderna ska främja romsk litteratur och kultur. Speciellt viktigt är att nå barn och unga och en stående aktivitet på biblioteket i Oxie är sagostunder.

 – Jag älskar att läsa under våra sagostunder. Det värmer i hjärtat och jag får så mycket tillbaka, säger Florida Pavlovska. Innan hon började på biblioteket arbetade hon på en förskola där de hade sagostunder för alla barn med minoritetsspråk, förutom just för de romska barnen. När hon började med sagostunderna på Oxiebiblioteket fanns tre barnböcker översatta till lovari, den romska varietet som Florida Pavlovska och de flesta romer i Oxie pratar.

– Upplevelsen att se hur barnen reagerade var fantastisk. Även föräldrarna uppskattade det, det är inte många som fått böcker upplästa på sitt eget språk. Att höra en saga på sitt eget språk betyder väldigt mycket och barnen ville höra fler sagor. När hon såg hur mycket det betydde för deltagarna började hon göra egna översättningar.

– Jag översätter sagorna till lovari och skriver texterna på post-it-lappar som jag fäster in på rätt sida i boken.

Florida Pavlovska berättar att det finns en del böcker på varietererna kelderash, arli och gurbeti men just på lovari finns det inte många.

– Kelderash och lovari har några ord som betyder detsamma men de andra språken skiljer sig ordentligt åt.

De flesta i Malmö talar lovari

Benämningen romani chib, ”det romska språket” omfattar flera olika varieteter, och alla är erkända som nationella minoritetsspråk. Enligt Florida Pavlovska talar de flesta i Malmö lovari och näst störst är polsk romani. Och de är så olika att man inte förstår varandras språk. Varken Florida Pavlovska eller Fortunata Kolompar fick höra sagor på lovari när de var små, däremot berättade deras mormödrar och mammor sagor från minnet. I skolan fick de ofta tillsägelse om att vara tysta när de använde sitt språk. Det får Läsliv att fråga om modersmålsundervisning. – Jo, det fanns i skolan men ingen undervisade i just lovari så vi förstod ingenting! Vi försökte förklara det men de trodde inte på oss.

Florida Pavlovska vill att hennes barn lär sig sitt modersmål för att inte gömma undan sin identitet som rom. På barnens skola finns det en lärare som undervisar i lovari.

– För att stärka sin identitet är det viktigt att man redan i tidig ålder lär känna sin romska tillhörighet. Att läsa sitt modersmål är dessutom viktigt för läsning generellt och för utbildning senare i livet, säger Fortunata Kolompar och fortsätter:

– Med intresset för böcker kommer också viljan att komma till tals och känna tillhörighet med majoritetssamhället.

Under sagostunderna i Oxiebibliotekets berättarrum projiceras böckernas sidor på en stor duk och kollegorna läser upp texten på både svenska och lovari. Efteråt är det fika, samtal på lovari och pyssel för barnen. En annan aktivitet är Ordklubben för ungdomar 9-16 år. Då använder man också den stora duken för att titta i boken tillsammans och den brukar ha ett visst tema, till exempel veckodagar, årstider eller färger. Man läser boken på svenska och översätter till lovari. Är det ett ord någon inte kan skriver de upp det på tavlan för att lära in det. Läsambassaden har med jämna mellanrum andra aktiviteter, till exempel vid romska högtider, med diktuppläsning, fika med romska bakverk, sång och dans. Vidare anordnas föreläsningar och utställningar, som förra årets Konsten och kampen med silversmeden och samhällsdebattören Rosa Taikons smycken. Florida Pavlovska skiner upp när Läsliv undrar hur de lockar hit ovana besökare:

– Hör jag någon prata lovari på gatan så går jag fram och bjuder in till våra sagostunder, barn som vuxna. Och vid nästa sagostund är de på plats, säger hon och lägger till:

 – Det spelar också stor roll att det står en rom bakom disken i bibliotekets entré.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)