omslag Var la jag min man

Var la jag min man - funderingsfrågor, diskussions- och skrivuppgifter

Om lektionen

Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
Målgrupp:
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Diskussion

Ladda ner lektionsmaterialet


Anna-Maria har tappat bort sin man, eller i varje fall hans aska.
Det blir början på en spännande resa runt Stockholm för den henne.
Författaren skildrar med värme och förståelse Anna-Marias demenssjukdom.

Lektionen innehåller funderingsfrågor till texten.
Lektionen innehåller skrivuppgifter:

- skriva en sammanfattning med hjälp av stödmall
- skriva en fortsättning på boken
- samla adjektiv och skapa ett personporträtt

Diskussionsunderlag kring att åldras och att ha familj.

Den här lektionen är skriven av Jenny Edvardsson.
Jenny är lärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad.
Läs gärna mer på hennes blogg: jennypawendes.blogspot.se

2015 fick Jenny Edvardsson Amy-priset som är MTM:s tillgänglighetspris.