bild på: omslag Utvandrana

Handledning till Utvandrarna av Vilhelm Moberg, bearbetad av Cecilia Davidsson

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 3
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
, Historia
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning
, Fördjupning

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Introduktion av boken, textfrågor och skrivuppgifter
Bokens lättlästnivå: 3, lätt
Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer
och i bokcirklar

Om boken

Möt Karl Oskar, Kristina, Ulrika och alla de andra som hoppades att livet skulle bli bättre i Amerika. Att de skulle slippa svält, slag och förföljas för sin tro. Det hoppet gav dem mod att lämna sitt land, släkt och vänner, och att möta en okänd framtid.

Resan över havet är lång och svår. Många blir sjuka och alla når inte fram.

Boken består av två delar, Grindar på Amerikavägen och Bönder på havet.

Om boken

I handledningen finns frågor till texten som underlag för diskussion och fundering. Det finns en skrivuppgift där eleven får försöka skriva om varför Utvandrarna blivit en klassiker. Det finns också fördjupningsuppgifter kring utvandring och invandring.

Handledningen är skapad av Jenny Edvardsson.