Bild på: omslag Ut med hunden

Handledning till Ut med hunden av Sarah Andersson och Lars Lindqvist

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 3
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Gymsär/ Anpassad gymnasieskola
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Introduktion av boken, funderingsfrågor, diskussionsfrågor och skrivövning
Bokens lättlästnivå: 1, lättast
Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

När Alexandras föräldrar dog blev hon mycket ledsen och ensam. Då köpte hon hunden Laban. Sedan dess har Alexandra och Laban varit oskiljaktiga.

Men nu har hennes flickvän Lotta flyttat hem till henne, och Lotta är allergisk. Måste Alexandra sälja Laban, eller kommer Lotta att flytta ut? Som tur är jobbar hon på Sjöbergs affär, och där hjälper arbetskamraterna alltid varandra att lösa problemen.

Om handledningen

Handledningen innehåller funderingsfrågor till boken, underlag för diskussion om ensamhet och förslag på övning där deltagarna gemensamt skriver en dikt.