omslag Tjock Ida

Tjock-Ida - funderingsfrågor, diskussion och skrivövning

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 4
Ämne:
, Sfi
, Sva
, Svenska
Årskurs:
, 7-9
, Gym
, Vux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning

Ladda ner lektionsmaterialet


Boken handlar om sista dagen på sommarjobbet på sjukhuset för Cilla. Men den handlar också om de liv åldringarna på sjukhuset har levt. Cilla blir mer och mer intresserad av deras historier.

Lektionen innehåller funderingsfrågor och förslag på diskussion om hur boken är uppbyggd och vad som egentligen händer. Lektionen innehåller också en skrivuppgift.