första sidor till 8 Sidor

Tipspromenad utifrån nyheter

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 2
Ämne:
, Sfi
, Sva
, Svenska
, Samhällskunskap
Årskurs:
, 4-6
, Gymsär
Tema:
, 8 sidor
Uppgifter:
, Eget arbete
, Grupparbete

Ladda ner lektionsmaterialet


Detta är ett roligt sätt att läsa en tidning på där resultatet blir en tipspromenad. Det tränar kreativitet samtidigt som man måste kunna omvandla sin artikel till en fråga och hitta på bra svarsalternativ. Man klipper, klistrar och rör på sig. Att hitta på rimliga svarsalternativ kan vara svårt men också en bra övning där man som lärare får en större förståelse för elevens omvärldskunskaper.

Mål: Att läsa nyheter och lära sig att formulera en fråga utifrån en faktatext samtidigt som man tränar kreativitet.