omslag Sveindlande höjder

Svindlande höjder - många aktuella teman

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 10 eller fler
Ämne:
, Sva
, Svenska
, Samhällskunskap
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Diskussion
, Eget arbete
, Grupparbete
, Drama
, Ordkunskap

Ladda ner lektionsmaterialet


Det här är en bok som trots sin ålder tar upp flera aktuella teman, inte bara de klassiskt odödliga teman kärlek och hämnd utan också social status, utanförskap, rasism, feminism och att vara oälskad som barn.

Jag har haft en högstadieklass i svenska som andraspråk i åtanke när jag gjort planeringen men den kan lätt anpassas till vuxna läsare som behöver lite stöttning i läsningen.

Kopieringsunderlagen kan delas ut till varje lektion eller sättas ihop till ett häfte.

Svindlande höjder - många aktuella teman omfattar sexton lektioner

  1. Svindlande höjder innehåller bland annat
  2. - dramatiseringsövningar
  3. - ordkunskap
  4. - eget skrivande (eleverna får bl.a skriva en kärleksförklaring från Heathcliff till Catherine)
  5. - diskussionsfrågor
  6. - grupparbeten
  7. - frågor att reflektera enskilt kring


Många arbetsblad och material att dela ut.
Totalt 31 sidor.