Handledning till August Strindberg – bilder ur hans liv av Mona Larsson

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 10 eller fler
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
, Historia
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Introduktion av boken, funderingsfrågor och skrivövning
Bokens lättlästnivå: 2, lättare
Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

Författaren August Strindberg var blyg och osäker tillsammans med andra människor. Men när han skrev kände han sig säker. I "August Strindberg - bilder ur hans liv" berättar Mona Larsson om författarens liv, hans böcker och teaterpjäser. Strindberg älskade sommaren och skärgården. Det skrev han om i Hemsöborna. Men han skrev också om hur det känns att vara ensam och rädd, att tro att ingen tycker om en, att längta hem.
Han visste hur svartsjuka känns och hur rädd man kan vara för att kärleken ska ta slut. Det är kanske för att Strindberg var så mänsklig, så lik de flesta av oss, som vi tycker om att läsa det han skrev.

Om handledningen

Handledningen innehåller frågor som kan skapa samtal och diskussion om Strindberg, hans verk och tiden han levde i.